Apie maldos veikimą

Kiekvienos asmeninės arba visuomeninės-kolektyvinės maldos veikimas priklauso nuo besimeldžiančiojo dvasinio lygmens, nuoširdumo, sąmoningumo ir būtinai maldos intencijos. Pagal tai ji ir pasiekia tą, kuriam skirta.

– Jeigu meldžiamasi dėl asmeninių dalykų, malda veikia pagal nuoširdumą tiek, kiek karma leidžia. Tai asmeninė malda.

– Jeigu meldžiamasi už artimuosius, pažįstamus ar kitus žmones, kuriems reikia pagalbos, energija dalijasi pusiau, vadinasi, viena jos dalis lieka besimeldžiančiajam, o kita įsikomponuoja į žmogaus, už kurį meldžiamasi, aurą ir veikia tiek, kiek abiejų karma leidžia. Tokia malda ypač tinka tarpusavio santykiams harmonizuoti. Tai asmeninė malda.

– Jeigu meldžiamasi už tuos, kurie Jums visaip kenkia, tirpdoma tarpusavio santykių karma. Tai asmeninė malda.

– Jeigu meldžiamasi už savo tėvus ar protėvius, malda valo visą giminės egregorą. Tai asmeninė malda ir malda už giminę.

– Jeigu meldžiamasi už savo Mokytojus, Vedlius ar geradarius, tokia malda reiškia dėkingumą, o jos energija taip pat dalijasi: viena dalis lieka besimeldžiančiajam, todėl veikia lyg tų žmonių, už kuriuos jis meldžiasi, palaiminimas, o kita jos dalimi žmogus savo dėkingumu prisideda prie vedlio ar geradario reikalų ir darbų. Tai iš dalies asmeninė, tačiau jau iš dalies visuomeninė-kolektyvinė malda.

– Jeigu meldžiamasi už tuos, kurie nesimeldžia, maldos energija jų širdyse augina geranoriškumą. Tai visuomeninė-kolektyvinė malda.

– Jeigu meldžiamasi už piktadarius, besimeldžiantysis gali patirti savyje jų energijos veikimą, todėl šitaip melstis galėtų tie, kurie pažįsta savo vidinį negatyvumą ir dirba su juo, o ne jo nepažįstantieji. Maldos energija gali apvalyti sielą turintįjį, todėl šiam gali prabilti sąžinė, o sielos neturintįjį gali kiek pristabdyti nuo blogų darbų arba pagreitinti tų darbų pasekmių realizaciją. Tai visuomeninė-kolektyvinė malda.

– Jeigu meldžiamasi už tam tikrą šalį ir jos žmones, malda gali suaktyvinti valstybės valdymo struktūrų ir pačių žmonių gryninimosi procesus tiek, kiek karma leidžia, tačiau tai nereiškia, kad ji nedelsdama pakeis prastą karmą į gerą. Tai reiškia, kad melstis reikėtų nuolatos, o ne turint progą, nes valstybės ar tautos karmoje – visa jos gyvavimo laikotarpiu (nuo pat pradžios iki dabarties) žmonių mąstymo, kalbėjimo ir veiklos kokybė. Bet kokia okupacija ar karas – tai brandžios, sunkios karmos išėjimo laikas. Puolančioji, okupuojančioji pusė šiuo atveju kuriasi sunkią karmą. Vadinasi, pagal karmos dėsnį po kurio laiko tokio pat likimo susilaukia ir ji. Tai visuomeninė-kolektyvinė malda.

– Jeigu meldžiamasi dėl pasaulio žmonijos sąmoningumo, taikos ar kitų panašių dalykų, prisidedama, atsižvelgiant į besimeldžiančiojo dvasinę kokybę ir sąmoningumą, prie Šviesos būtybių subtiliuosiuose planuose atliekamų darbų. Todėl jeigu milijonas iš visų esančių milijardų Žemės gyventojų nuolatos šitaip melstųsi nors po pusvalandį ar valandą per dieną, Žemėje vyrautų taika, o Šviesos auganti galia skaidytųsi ir tirpdytų Blogį. Tai visuomeninė-kolektyvinė malda.

Nepamirškite, kad karo baimė ir kalbėjimas apie jį traukia karus, o kalbėjimas apie taiką, meldžiantis dėl jos ir dirbant tokiu būdu, kokiu kas sugeba ir išgali, formuoja taikos ir meilės energiją. Todėl kiekvienas pats renkasi, kokios energijos apgaubtas gyvens ir kokią skleis.

2015 m. vasario 7 d.
Užrašė Astrėja