Konsultacijos

Pirmoji konsultacija,
arba SAVĘS PAŽINIMO HOROSKOPAS,
arba antropoteosofinė astropsichologinė-astromineraloginė konsultacija

Konsultuoja Audronė Ilgevičienė
Trukmė 5 val.
Kaina 290€
Registracija į konsultaciją kiekvienam mėnesiui vyksta kiekvieno mėnesio paskutinį pirmadienį nuo 10.00 valandos. Registruojame tik telefonu (8 5) 215 13 09 .
Sausio mėnesiui registracija į konsultacijas vyks gruodžio mėn. 27 d. (trečiadienį) nuo 10.00 val.

Kaip pasiruošti konsultacijai?

 1. Būtina perskaityti aukščiau esantį konsultacijos aprašymą.
 2. Būtina žinoti gimimo datą, valandą ir vietą.
 3. Būtina būti perskaičius:
  • Menas mylėti“
  • „Septyni spinduliai ir jų valdovai“
  • „Raktas į akmenų karalystę“ I dalį“
  • „Malda“
 4. Rekomenduojama įsirašyti konsultaciją telefonu arba diktofonu (pasirūpinti, kad tilptų geros 4 valandos ir tokiam laikui užtektų baterijos).

Prieš registruojantis prašome perskaityti:

Astrologija nėra ir negali būti laikoma būrimu. Tai senas sakralinis mokymas, atveriantis visa ko Esmę susivokti siekiančiajam. Deja, siauros sampratos žmonės iškreipė jį ir išniekino, pavertė lėkštu fatalistiniu būrimu.

Sąmoningumo siekiančiam, plačiau mąstyti nusiteikusiam, sielos nemirtingumą ir jos dieviškąją kilmę pripažįstančiam žmogui šis mokymas padeda suprasti, o vėliau ir suvokti savąjį Aš kaip mikrokosmą, gyvenantį pagal tas pačias esamas-nesamas taisykles, kaip gyvena visas makrokosmas. Šitaip suprantančiajam pamažu atsiveria bet kokios būties ar gyvenimo vertingumas ir iškilumas.

Tačiau siekiant taip susivokti, iš pradžių reikia pažinti save, savo sugebėjimus ir silpnybes. Neugdomi sugebėjimai retai pabunda, todėl žmogus jaučiasi nesirealizavęs, o silpnybės ir ydos nukreipia dėmesį nuo pagrindinių, sielai svarbiausių dalykų į kūnišką sampratą su visomis pasekmėmis. Tokią sampratą turinčiajam rūpi tik jo paties asmuo ir poreikiai. Jis tuos poreikius aštriai reiškia, todėl problemos su aplinkiniais neišvengiamos. Racionalaus proto abejonės ir išvedžiojimai užima visą galvą ir širdį, dėl to nebelieka vietos tylai, kurioje įmanoma išgirsti sielą, ir meilei, kurios vietoje keroja puikybė su visais savo reikalavimais.

Tas, kuris į sielą įsiklausydamas gyvena, ilgainiui pilnatvę suranda. Tas, kuris kūno ir proto klausosi, geriausiu atveju tenkinasi laikina laime. Vėliau seka nusivylimai, nesvarbu, kiek turtų ir titulų žmogus turėtų.

Vadinasi, kiekvienas savyje tiek laimės, tiek nelaimės priežastis nešiojasi. Svarbu žinoti, kas Jumyse viena, o kas kita pritraukia. Astropsichologija visa tai atskleidžia, o antropoteosofinis požiūris sprendimus padeda rasti ir moko, suradus problemos priežastį, dirbti su ja taip, kad pasikeistų ir jos suformuota pasekmė. Tai reiškia mąstymo keitimą. Jį keičiant, keičiasi pats žmogus ir, žinoma, jo gyvenimas.

Prognostinė astrologija, atsižvelgdama į planetų judėjimą, nusako įvykius, bet ji puikiai veikia iki Saturno pirmojo grįžimo (29 metų), kol žmogus gyvena „iš rezervų“ (anksčiau sukauptos patirties). Antrasis Saturno ciklas – atidavimo to, kas atsinešta ir išmokta, ciklas, pagal tai ir pasekmės. Tai reiškia, kad jau nuo 37 metų (antrasis Rahu grįžimas) žmogus visiškai atsako už savo mintis, žodžius ir darbus, sukurtus ne vien kituose, bet ir šiame gyvenime. Vadinasi, vienaip tie patys aspektai realizuosis aktyviam ir sąžiningam žmogui, kitaip – egoistui arba tinginiui.

Idealiai tiksliai įvykiais gali būti nusakomos pasekmės žmogui, plaukiančiam gyvenimu lyg į upę įmestas pagalys. Jis nori gyventi patogiai, tačiau vengia atsakomybės už savo žodžius ir darbus, todėl ieško tų, kuriems galėtų tą atsakomybę perleisti. Šitaip lengva įvairiausių manipuliacijų auka tapti, nes žmogus „praryja“ bet kokią programą tarsi žuvis kabliuką ir… tiesiog vykdo. Toks neišvengiamai tampa astrologų-būrėjų, skleidžiančių fatalistines tendencijas, „pacientu“ su visomis pasekmėmis, kol neišauga.

Kitaip aspektai veikia tą, kuris supratęs atsakomybės svarbą už savo mintis, žodžius ir darbus ją prisiima ir dirba su visomis pasekmėmis. Tokiam žmogui galimi įvykiai įgyja naujų variacijų, nes jis savo sprendimu išdrįso mesti iššūkį Jo Didenybei Likimui, t. y. Laiko Valdovui Saturnui, ir ryžtingai pareiškė valią tapti savo likimo kalviu su visomis pasekmėmis, Kūrėjui padedant.

Jeigu gyvenimo tėkmę lygintume su kalnų upe, toks žmogus aiškiai pareiškė, kad nebebus pagaliu toje upėje. Jis išlipo į krantą, kad pasidarytų valtį ir plauktų toliau. Tai iššūkis, kuris pavyksta tada, kai žmogus dirba su savimi, vadinasi, vis nuosekliau ir sistemingiau praktikuoja, meldžiasi ir taip paruošia savo subtiliąsias sistemas (valties meistravimas) sąmoningam plaukimui gyvenimo upe. Dirbdamas jis mokosi būtinąsias Saturno pamokas, o tai reiškia, kad atidirba prastą karmą ir taip suminkština šį rūstųjį, išmintingąjį Senolį. Tinkamai pamalonintas, Saturnas tampa puikiu draugu profesionaliam ir atsakingam žmogui.

Tada, Saturnui leidus, Jupiteris estafetę perima ir savo dovanų skrynelę atveria pagal įdirbį. Nustemba žmogus, kad daugelis iki šiol, rodos, uždarytų kelių staiga ima ir atsiveria.

Taip nutinka su tais, kurie to uždarymo priežastis savyje surado ir kryptingai dirbo. Tada viskas tiek, kiek karma leidžia, atsiveria. Tai reiškia, kad tik dirbant su vidinėmis problemomis, tampančiomis išorinių problemų priežastimis, pastarosios mažėja ir atsiveria nauji išoriniai keliai. Taip pasitvirtina sena sakralinė dogma: dvasia yra pirminė, o visa kita, kaip ir materija, kyla iš jos. Kitaip tiesiog nebūna. Klysta galvojantieji kitaip, todėl pats gyvenimas ilgainiui dėl tokio klydimo įspėja. Žmogus mėgsta įvairių patogių iliuzijų apie save prasimanyti, dėl to laimi tas, kuris tas iliuzijas palieka ir tolyn eina.

Atsakomybę už savo gyvenimą prisiimančiam žmogui, ypač per „didžiųjų krioklių periodą“, laukiantį kiekvieno tarp 37 ir 45 metų, ir vėliau, geri tranzitiniai aspektai iš tiesų sėkmę atneša, o prasti nebevadintini prastais, tiesiog – pokyčių laiku. Pokyčių vertę suprantantis žmogus jų nebijo, pats jiems atsiveria žinodamas, kad stovint krioklyje nereikia laukti, kad šis pastvėręs neštų. Daugiau laimima neriant į krioklį pačiam.

Toks žmogus pradeda suvokti ir tai, kad gyvenimas nėra juodraštis, kad kiekviena jo diena yra švarraštis. Tas suvokimas natūraliai keičia požiūrį.

Kad taip nutiktų, būtina save pažinti.

Tad ši pirmoji konsultacija – horoskopo aiškinimas – tai analizė sielos atsineštų pamokų, kurias mokantis sąmoningas sielos gyvenimas gyvenamas, o nesimokant išorinės problemos, skatinančios pažvelgti į save giliau, neišvengiamos.

Todėl laukiame antrojo tipo žmonių, nes pirmojo tipo žmonės piliulės arba stebuklingo recepto tikisi. Receptas duodamas, tačiau jame surašytus vaistus teks pačiam pasigaminti. Vaistinėse jie neparduodami.

Kiekvienas renkasi, kaip gyventi, nes Dievas šioje Žemėje žmogų laisvos valios principu yra apdovanojęs, vadinasi, laimi tas, kuris juo pasinaudoja ir daro, o tas, kuris nedaro – pralaimi. Joks nematomas likimas ar net Dievas negali mokytis už sielą pamokų, kurias ji pati dabar turi išmokti, nes tai – jos šios „komandiruotės“ užduotis ir darbas. Neatliksite dabar, teks tai padaryti vėliau. Gyvenimas Žemėje trumpas, todėl sąmoningesnės sielos tinkamai joms skirtą laiką naudoja, o nesąmoningosios stengiasi jį užmušti su visomis pasekmėmis. Pirmosios prasmingai gyvena, antrosios prasmės nemato, nes neįdeda jos į savo poelgius ir darbus. Jeigu keisis – bus kitaip, jeigu nesikeis – beprasmybės jausmas po keturiasdešimties metų, bėgant laikui, vis stiprės…

Taigi laukiame tų, kuriems rūpi, kas jie yra ir kokia jų gyvenimo prasmė.

Šis horoskopo aiškinimas – tai tiktai pirmojo lygmens horoskopas. Tų lygmenų yra kur kas daugiau. Kalbame apie šį, nes be jo negali būti kitų.

Tai ne pokalbis, o paskaita apie Jus, įeinant į giliausius pasąmonės kampelius, slepiančius karmines mentalines programas ir elgesio klišes, pakeliant gal net iki tol užslėptus vienų ar kitų poelgių motyvus. Tai lyg diagnozė, be kurios realus gydymas neįmanomas.

Į konsultaciją įeina svarbūs prognostiniai elementai metams ir mineralų parinkimas pagal individualų horoskopą, siekiant sustiprinti sugebėjimus ir koreguoti ydas ar savybes, trukdančias platesniam supratimui ir sėkmei.

Sunku tokios nekasdienės informacijos gausą ir turinį įsiminti, todėl į konsultaciją naudinga atsinešti diktofoną arba kitą garso įrašymo priemonę, kad vėliau su gauta medžiaga būtų galima rimčiau padirbėti.

Apie antropoteosofę Audronę Ilgevičienę

Konsultantė – rašytoja, antropoteosofė Audronė Ilgevičienė yra parašiusi daugiau nei 20 knygų ir rašo jas toliau. Dėl šios priežasties ji konsultuoja tik 2–3 dienas per mėnesį, todėl atsiprašome už galimus nepatogumus užsirašant į pirmąją konsultaciją. Registracija vyksta kiekvieno mėnesio paskutinį pirmadienį.

Registruotis į konsultaciją nerekomenduojame tiems, kurie astrologiją ir horoskopą įsivaizduoja vien kaip įvykių nusakymą, nes nusivilsite. Verčiau eikite ten, kur gausite tai, ko norite.
Per ilgesnę negu 20 metų astrologinę praktiką A. Ilgevičienė įsitikino, kad įvykių kokybė priklauso nuo paties žmogaus sąmoningumo, todėl laukia tų, kurie pasiruošę mokytis kontroliuoti galimus įvykius ir jų eigą keisdamiesi.

Ji laukia tų, kurie stovi kryžkelėje tarp savęs senojo ir savęs iš naujo bręstančio, kai atrodo, kad viskas aplinkui nuščiuvo ir niekas nebegali padėti.
Ji laukia tų, kurie pajuto, kad… „užstrigo“.
Ji laukia tų, kurie pasiryžo pačiam sunkiausiam, bet pačiam vertingiausiam ir prasmingiausiam Keliui į Save, vedančiam Namo.
Ji laukia tų, kurie išgyvena sunkų išbandymų metą, kada viskas apsiniaukia ir nebesimato išeities.
Ji laukia tų, kurie jau pasiruošę pažinti Save tokį, koks yra, tam, kad pasirinktų, ką pasilikti ir tobulinti, o ką savyje keisti ir kaip.
Ji laukia dvasios ieškotojų, tiek esančių Kelio pradžioje, tiek „su stažu“.

Prašymas: pageidautina perskaityti nors vieną ar dvi A. Ilgevičienės užrašytas knygas, kad labiau suprastumėte, kas Jūsų laukia ir ar tas susitikimas Jums tikrai reikalingas, o konsultantei būtų paprasčiau su Jumis susikalbėti.
A Ilgevičienė 1995 m. atidarė pirmąjį Lietuvoje astromineralogijos centrą PARS FORTUNAE. Ji pirmoji mūsų šalyje pradėjo taikyti Europoje ir Amerikoje vis labiau plintančią mineralų terapiją, kurios tuo pat metu mokėsi Vokietijoje įsteigtoje Tarptautinėje gydymo akmenimis organizacijoje („Steinheilkunde“) ir vėliau tapo jos nare. Ši organizacija įkurta išskirtinai plataus akiračio ir aukšto sąmoningumo žmogaus Michaelio Giengerio (1964–2014 m.).
A. Ilgevičienė dar žinoma kaip Astrėja, kuri skleidžia antropoteosofinę pasaulėžiūrą per savo užrašytas knygas, paskaitas ir seminarus.
Ji atstovauja posovietinės Lietuvos pirmųjų astrologų legionui, kuriam priklauso ir Audrius Beinorius (vedinė sistema), Palmyra Kelertienė, Nijolė Wolmer, Naglis Šulija, Sondra Šulijienė ir kt. Visi šie tuometinės pirmosios Lietuvoje Astrologų asociacijos nariai – patyrę praktikai, todėl kiekvienam jų būdinga sava unikali samprata. Kai kurie jų, pavyzdžiui, P. Kelertienė, N. Wolmer, A. Ilgevičienė, per kasdienį darbą susikūrė savo sistemą, pagal kurią moko ir kitus. Todėl vieniems žmonėms tinka viena sistema, kitiems – kita.

Kitos konsultacijos

Turėdama daug praktinio darbo patirties, A. Ilgevičienė gali teikti įvairias astrologines, astropsichologines, astromineralogines, mineralų terapijos ar dvasiniam keliui svarbias konsultacijas. Jos šiame puslapyje nėra surašytos, nes teikiamos tik tiems, kurie jau išklausė dabar aptariamą „paskaitą apie save“, t. y. buvo pirmoje konsultacijoje. Dėl kitų konsultacijų pobūdžio ir laiko galima tiesiogiai susitarti Astromineralogijos centre Vilniuje.

Dėl laiko stokos A. Ilgevičienė su niekuo nesusirašinėja internetu ir neteikia konsultacijų raštu. Ji nekonsultuoja telefonu ar per skaipą. Tokių konsultacijų norintieji paprastai nusiteikę astrologija žaisti ir laiko ją būrimu. A. Ilgevičienė nepriskiria tokių ieškančiųjų savo konsultuojamiesiems.

Tie, kuriems reikalinga partnerių suderinamumo konsultacija, daugiau laimėtų, jeigu prieš ją kiekvienas iš partnerių išklausytų asmeninę konsultaciją. Tada bendra konsultacija įgytų daug gilesnę prasmę ir vertę.