Tų, kuriems rūpi žmonijos likimas, keipimasis į visus sąmoningumo siekiančius pasaulio žmones

Technologijų karas vyksta.

Nuo 2012 m. gruodžio 21 d. iki 4444 m. gruodžio 21 d. vyksta naujas Žemės performavimas, todėl dvi jėgos dėl jos kovoja. Ilgas laikas du tūkstančiai metų, epocha vadinamas, žmogui, tačiau trumpas jis iš kosmoso platybių žvelgiant.

Dievas Visagalis, neturintis veido, bet viską, kas matoma ir nematoma, sukūręs, savo Meilę žmonių širdyse pasėjęs savo sėklų jėga, ir Technologinio Proto Dievas, kuris Meilės nežino, todėl daiktais žmones valdyti nori ir juos pačius daiktais paversti.

Žemė – tų Dievų kovos laukas. Technologinio Proto Dievo kariai, esantys tiek Žemėje žmonių kūnuose, tiek ne Žemėje, savas žmogiškosios sąmonės pajungimo ir ištrynimo technologijas naudoja.

Visagalio kariai, esantys tiek Žemėje žmonių kūnuose, tiek ne Žemėje, sąmoningumą visaip palaiko, jį žmonėse budina ir savaip visas manipuliacijų technologijas permuša.

Štai toks dabar karas vyksta. Danguose kovoms verdant, negali jos nevirti Žemėje, nes kaip viršuje, taip ir apačioje. Todėl Žemėje vieno ir kito Dievo pasekėjai žūtbūtinėje kovoje susiremia.

Jums atrodo, kad valstybės kovoja. Tai ne valstybių kovos. Tai aukštųjų, dabartiniam žmogui dar protu nesuvokiamų technologijų kovos, kuriose jau minėtos dvi galingos jėgos kovoja.

Didžiuliai ekonominiai dariniai – tai Technologinio Proto Dievo laboratorijos, įtvirtintos Žemėje. Jose žmonijos naikinimo produktai gaminami. Daug tų darinių, tačiau net ne jie svarbiausi, o Technologinio Proto Dievas su savo milžiniška sistema. Jis yra jų užsakovas ir darbdavys.

Tikėjimo kryptys ir religijos visame pasaulyje vien dėl to privalo išsigryninti ir susivienyti per gyvąjį Tikėjimą, kad kartu būtų stipresnės. Tik per jas Visagalio Dievo galia gali būti žmonijai perduota. Todėl viso pasaulio dvasingi ir dvasios siekiantys žmonės, nesvarbu, kokiai konfesijai priklauso, turi susivienyti ir aiškų, tvirtą „taip“ žodžiu ir darbais tarti. Apsisprendęs žmogus – sąmoningas žmogus. Tokio manipuliacijos neveikia. Ne laikas dabar tarpusavyje dėl Dievo ginčytis. Susiskaldymas ir ginčai dėl savo Dievo pirmenybės ir išpažinimo būdų tikrumo energiją skaido ir į tuščias kovas, patinkančias Technologinio Proto Dievui, įvelia, todėl jis mielai jas inicijuoja. Visoms dvasinėms kryptims ir religijoms vienas yra Tas, kuris Visagaliu, Vienatiniu, Didžiuoju Kūrėju, Didžiojo Proceso Iniciatoriumi, Didžiąja Šviesa, Visa ko Pradžia ir Pabaiga ar Kosmogoniniu Protu, ar tiesiog TUO, KURIS YRA TAS, KAS YRA, vadinamas. Kito tiems, kurie Dvasia ir sielos, kaip dieviškosios sąmonės dalies, nemirtingumu tiki, nėra.

Tai dabar svarbiausia.

Todėl šalys, kuriose dar Tikėjimas Dvasia gyvas ir tvirtas, svarbios visos Žemės žmonių atbudimui, net jeigu jos mažytės atrodo. Išorinė didybė retai dvasios galybę rodo, todėl maža šalis su stipria savo tautos Dvasia gali būti žymiai stipresnė už bedvasę, nors išoriškai didelę ir galingą šalį. Nustokite vien fizinėmis akimis tai, ką matote, vertinti. Laikas plačiau ir giliau į tai, kas aplinkui vyksta, pažvelgti.

Kuo stipresnė šalies tautos Dvasia, tuo aktyviau kišasi į jos reikalus Technologinio Proto Dievo pasiųstieji. Pradžioje jie vilioja, vėliau gąsdina. Visam tam nepavykus – jėgą demonstruoja ir puola. Dabar tokie karai, kokie senovėje buvo įprasti, nebemadingi. Dabar manipuliacijos madingos, Trojos arkliu savuosius paverčiant, juos paperkant, šlove ar kuo kitu suviliojant. Per puikybę ir baimes žmonės veikiami ir patraukiami. Tačiau paprastos ir tos manipuliacijos, todėl yra ypatingų, kurios veikia tuos, kurių vidinės dvasinės vertybės silpnos arba jų nėra.

Aukštosios technologijos dabartiniu metu naudojamos. Technologinio Proto Dievas jau iš anksto dabarčiai ruošėsi, nes žinojo, kad nuo 2012 m. gruodžio 21 d. iki 2018 m. žiemos saulėgrįžos Dievas Visagalis prisakė visiems Visuotinės Tvarkos ir Teisingumo principą, kurio galioje taip pat yra priežasčių ir pasekmių dėsnis, arba karmos dėsnis, pritaikyti. Jis pradėjo veikti. Vėliau iki 2028 m. jis bus visiškai paleistas, kad toliau veiktų. Todėl dabar Technologinio Proto Dievas visas savo pajėgas meta, kad pasipriešintų tam, kas neišvengiama, nors žino, kad nieko nėra stipresnio už Visagalio ŽODĮ.

Technologinio Proto Dievas, kurį religijos Liuciferiu vadina, pagal iš anksto numatytą planą paskutinius 50 metų žmones priklausomus nuo technologijų pavertė. Sunku patogumų atsisakyti. Dar sunkiau jų vilionėms gražiais, patogiais daiktais ir malonumams nepasiduoti.

Mieliausieji, kuo aukštesnės technologijos Jums siūlomos, tuo daugiau jose įdėta manipuliacijoms skirtų programų, nes niekas dar negali Žemėje jų atpažinti, net patys konstruktoriai. Todėl technologijos ima valdyti žmogų, o ne jis jas, nors jam gali atrodyti kitaip. Šitaip dirba Technologinio Proto Dievas.

Žemė nežus per tuos du tūkstančius metų, tačiau tos vietos, kuriose Technologinio Proto Dievas savo stovyklas įsirengė, bus stichijų išvalytos, o kai kurios atsidurs po vandenimis. Naujos Žemės vietos iškils ten, kur dabar Pietų Atlanto gūbrys ir Australijos–Antarkties gūbrys arčiau Antarktidos.

Visuose žemynuose bus vietų, iš kurių žmonijos sąmonės atbudimas vyks ir toliau persiduos. Technologinio Proto Dievas žino tą schemą, todėl būtent į tas šalis yra nusitaikęs ir visomis išgalėmis jas savomis technologijomis bei masiniu psichiniu, psichotroniniu, neurolingvistiniu ir naujuoju technologiniu poveikiu atakuoja arba karus inicijuoja.

Todėl, sąmoningumo siekiantieji, peržvelkite pasaulį. Atkreipkite dėmesį, kurios šalys dabar atakuojamos tiesiogiai, vadinasi, jose sukeliami karai arba jos pajungiamos ekonomiškai, taigi įdiegiamos aukštosios technologijos arba nusmukdoma jų ekonomika, jeigu kitaip nepavyksta paveikti.

Bankai – tai Technologinio Proto Dievo įrankis, kurį jis valdo taip, kaip tai reikalinga tuo metu, o žmonėms, tam Dievui paklūstantiems, – bažnyčia. Todėl bankų, kaip Technologinio Proto Dievo šventyklų, krizės – tai ženklas, kad šis Dievas netikras, todėl netikras ir jo žadamas stabilumas.

Per tuos du tūkstančius metų numatomos tokios atgimimo vietos:

Europoje – Lietuva, Graikija, Ukraina, Rumunija, Moldavija, galbūt Vengrija;

Afrikoje – Egiptas ir vieta apie Kilimandžarą;

Azijoje – 7 vietos, iš kurių 3 – Rusijoje;

Australijoje – 2;

Naujojoje Zelandijoje – 1;

Grenlandijos pietuose – 1;

Šiaurės Amerikoje – 2;

Pietų Amerikoje – 2 ir 1 saloje;

Antarktidoje – 2;

kol kas vandenyse esančios jau minėtos 2 vietos.

Lygiai kaip numatomos atgimimo vietos, taip yra ir griūties vietos, tačiau neminėsime jų, nes ten įvykus reikalingiems pokyčiams jos išliks. 2013–2018 metai svarbūs, nes karmos dėsnis pamažu ims veikti ir Technologinio Proto Dievo pasaulį, ir jo besielius užprogramuotus biorobotus-darbininkus, tad vyks tai, kas pasakyta.

Todėl valstybių vadovai, siekiantys Gėrio savo šalių gyventojams, budrūs turi būti, o sąmoningumo siekiantys ir sąmoningi šalių žmonės vadovų budrumą turi palaikyti ir skatinti, kai šis jau minėtomis technologijomis nuslopinamas.

Budrūs būkite tie, kurie Taiką ir Šviesą mylite, nes jeigu Jūs jas mylite, vadinasi, Visagalis yra Jūsų Tėvas.

Budrieji nebudriuosius budrumo pamokyti turėtų, bet ne ginklu, o savo širdžių Tikėjimo galia, sąmoningu gyvenimu ir darbais.

Taip buvo pasakyta 2013 m. rugsėjo 16 d. Vilniuje, Lietuvos Varpo aikštėje.

Miegantys lai pabunda. Matantys lai praregi. Dabar ir visados. Dabar ir visados. Dabar ir visados.

 

Užrašė Astrėja