Malda dėl Taikos ir Meilės žmonių širdyse ir Žemėje

Viešpatie, Pasaulių Kūrėjau,
Atleisk man, kad Taiką ir Meilę laikiau silpnybe,
Kad Gėrį ir švelnumą laikiau kvailumu.
Atleisk man ir visiems,
Kurie nesupranta.
 
Viešpatie, meldžiu, atleisk karų kurstytojams ir padėk jiems rasti Taiką.
Viešpatie, meldžiu, atleisk tarnaujantiems ydoms ir padėk jiems rasti dorybes.
Viešpatie, meldžiu, atleisk nesąžiningiesiems ir padėk jiems rasti sąžinę.
Viešpatie, meldžiu, atleisk piktavaliams ir padėk jiems rasti Meilę.
Meldžiu:
Padėk neteisingai apkaltintiems ir nuskriaustiesiems rasti Tiesą.
Padėk alkaniems gauti duonos,
Padėk benamiams rasti būstą,
Padėk bedvasiams rasti dvasią.
 
Viešpatie, apsaugok nekaltuosius, pastiprink ir išteisink.
Viešpatie, apsaugok vaikus ir jų motinas nuo pagundų turtais ir prisirišimais.
Viešpatie, pagydyk sunkių ligų nenusipelniusius ligonius.
Viešpatie, pagydyk valstybių vadovų širdis ir įkvėpk jiems Meilę žmonėms.
 
Viešpatie, apgink ir sustiprink tuos, kurie myli Tiesą ir Tave.
Viešpatie, apgink ir sustiprink tuos, kurie siekia Šviesos ir Tikėjimo.
Viešpatie, apgink ir sustiprink visus, kurie tiki Meile ir Taika.
Dabar ir visados. Dabar ir visados. Dabar ir visados.
 
Žinau ir tikiu, kad Gėris stipresnis už Blogį.
Žinau ir tikiu, kad Meilė stipresnė už ambicijas ir puikybę.
Žinau ir tikiu, kad dvasia stipresnė ir brangesnė už visus žemiškus turtus.
Žinau ir tikiu, kad Taika galingesnė už karą.
Žinau ir tikiu, kad aš ir visi, kurie taip galvoja visoje Žemėje,
Išlaikysime visus išbandymus ir nepriteklius.
 
Tavo Meilė ir Tavo Taika lai suteikia mums visiems stiprybės.
Meldžiu to sau, visiems savo artimiesiems ir visiems, kurie norėtų šitaip galvoti.
 
Lai Meilė ir Taika apjungia pasaulį.
Lai Meilė ir Taika apjungia pasaulį.
Lai Meilė ir Taika apjungia pasaulį.
 
Dabar ir visados. Dabar ir visados. Dabar ir visados.
 
2011 m. lapkričio 1 d.