Kreipimasis į tuos, kurie ieško Tiesos

Artėja 2011 metų vasaros lemtingų užtemimų ciklas.
Pirmasis – dalinis Saulės užtemimas Dvyniuose birželio 1 d.
Antrasis – visiškas Mėnulio užtemimas Šaulyje birželio 15 d.
Trečiasis – dalinis Saulės užtemimas Vėžyje liepos 1 d.

Tai Minties ir Žodžio galios supratimo tarpusavio santykiuose, Tikėjimo ir Teisingumo kiekvieno žmogaus, kolektyvų ir valstybių gyvenimuose ir sugebėjimo gerbti savo šaknis, t. y. tėvus, protėvių palikimą, savo gimimo šalį ir Žemę – Motiną, patikrinimo ir įvertinimo metas.

Dar daugiau – šis laikotarpis dar labiau atvers ribas tarp pasaulių.

Skirtingai tai veiks Žemėje esančiuosius.

Tie, kurie pažįsta savo vidinės energijos kokybę, minties ir ištarto arba parašyto Žodžio jėgą, kurie tiki savo Idėja, taip pat Tuo, iš kurio visos Idėjos gimsta, kurie siekia būti sąžiningi, teisingi, gerbia ir savaip rūpinasi savo tėvais, gimimo šalimi, Žeme – Motina, priima juos kaip savo žemiškąsias sielos šaknis šiame įsikūnijime, dar labiau bus sustiprinti savo geruose darbuose. Jie tarnauja Šviesos pasauliams arba dorybėms, todėl iš tų pasaulių ir bus pastiprinti. Jų suvokimas dar plačiau išsiskleis, kad jie dar sąmoningiau ir tvirčiau tuos darbus darytų.

Tie, kurie tarnauja nesupratimo tamsai ir ydų pasauliams, taps dar aršesni, nes taip pat bus savųjų pastiprinti. Jų darbas – savaip iškreipti pirmųjų išsakytus Žodžius arba juos paneigti, tai jie ir darys. Jų darbas – neigti Tikėjimą ir To, iš kurio viskas prasideda ir Kuriuo viskas baigiasi, buvimą. Jų darbas – sėti melą ir painiavą, kad supainiotų Tiesą, kad iškreiptų teisingumą. Jų darbas – naikinti dvasines šaknis, tampančias gyvybės syvais ir nuolat atsinaujinančiomis galiomis, visų žmonių ir tautų, jas dar jaučiančių arba pažįstančių. Jie žudo arba liepia žudyti savo tėvus, naikina šalių su dvasinėmis šaknimis genetinę atmintį, niokoja Žemę. Pagal darbus juos atpažinsite. Jie griauna tai, ką pirmieji kuria, arba stengiasi kuo greičiau iškreipti jų kūrinius. Tam griovimui jie gauna visą reikalingą materialinę pagalbą iš savo vadovų, tiek fiziniuose, tiek nefiziniuose kūnuose esančių.

Nepasirinkusieji ir abejojantieji turės aiškiai pasirinkti pirmuosius arba antruosius, kitaip jų abejonės per artimiausius devynerius metus sunaikins juos pačius.

Jau seniai kalbėjome apie Didįjį Pasirinkimą. Kalbos baigėsi. Dabar teks tą Pasirinkimą įrodyti kiekvienam savo gyvenime.

Daug kalbėjome apie Kelią. Dabar laikas įrodyti, kuris iš Jūsų jo vertas.

Tai lemiamas etapas ateičiai. Nuo kiekvieno iš Jūsų Pasirinkimo priklauso ne Jūsų fizinio kūno, o Jūsų sielos ateitis. Tai laikas, kai galite žengti neįtikėtinai didelį žingsnį į priekį arba neįtikėtinai didelį žingsnį atgal. Niekas už Jus to padaryti negali. Baigėsi laikas, kai kažkas galėjo Jus stumti arba Jūs saugiai gyvenote pasirinkto dvasingo žmogaus prieglobstyje jo pasigamintos vidinės energijos sąskaita. Kiekvienas dabar pats turės išmokti pasigaminti energijos. Kokią pasigamins, tokią turės. Pagal tai ir gyvenimas, aiškiausiai atspindintis žmogiškojo suvokimo platumą ir siaurumą. Todėl tik nuo Jūsų priklauso, ką rinksitės: Evoliuciją ar Involiuciją.

Vilionės turtais, greitais ir dideliais pinigais, šlove, valdžia ar ilgai siektomis ypatingomis galiomis – tai ydų pasaulių improvizacijos sielų pavergimo tema. Jie naudojasi žmogiškąja puikybe, be kurios visos kitos ydos būtų neveiksnios.

Dabar šios jėgos taps dar subtilesnės, kalbės žodžiais, kuriuos naudoja dorybių pasauliai, suoks apie meilę, šviesą ir šitaip painios abejojančiuosius. Už jų šviesių figūrų – demoniškos grimasos. Įžvelkite jas.

Ydų pasaulių atstovybės – bankai. Per juos pajungiami net tie, kurie jokiems kitiems pajungimams nepasiduoda. Šitaip sielos sukaustomos ir paimamos į savanorišką vergystę.

Pasaulio galingieji seniai nebetarnauja žmonėms. Kadaise sukurta energijos mainų ekvivalento priemonė pinigai iš priemonės, palengvinančios mainus, tapo jų tikslu. Tada žmonės jiems virto darbininkais, gaminančiais tą priemonę. Jiems nereikia mąstančių ir kuriančių asmenybių. Jiems reikia savo funkcijas tiksliai atliekančių robotų.

Lengviausia žmogų priversti tapti robotu per jo gražaus, prabangaus gyvenimo svajonę. Tada atsiranda „dievas“, siūlantis galimybę tą svajonę išpildyti. Apsidžiaugęs žmogus nepamato, kaip dirbdamas beprotišku tempu, vis mažiau turėdamas jėgų ir noro pasidžiaugti tuo, ką turi, tampa gyvu robotu, kuris tik dirba, valgo ir miega. Jo fizinė, psichinė ir mentalinė energija nueina ydų pasaulio atstovybei – bankui. Dvasia pamirštama, nes ji… pelno neduoda… arba ir iš jos bandoma sukurti pelną… Kas tai – Gėris ar Blogis?

Išmokos, paskolos, finansavimai – visa tai materialaus sielų pajungimo formos. Į jas įklimpę žmonės nebeturi laiko galvoti apie savo sielą, nes priversti visą savo laiką ir mintis atiduoti tiems, iš ko tuos pinigus gavo, ir taip maitinti juos savo energija.

Kita problema – negalėjimas pagimdyti savo kūdikio daugeliui dabartinių žmonių susijęs su pažeistu Meilės Įstatymu praeityje. Supratę tai ir vėl ėmę pagal jį gyventi, didžioji jų dalis kūdikio susilauktų.

Ydų pasaulis pasakė: „Nėra jokių įstatymų kosmose. Jame viskas chaotiška. Nėra jokios aukščiausiosios jėgos. Nėra nieko, dėl ko žmogus, Žemėje būdamas, negalėtų gyventi taip, kaip nori.“ Dirbtinis apvaisinimas, geninė inžinerija ir klonavimas – ydų pasaulių vaisiai. Tas, kuris gerbia Didžiuosius Įstatymus, žino, jog į juos kištis nevalia. Taigi kas yra dirbtinis apvaisinimas, geninė inžinerija ir klonavimas – Gėris ar Blogis? O gal tai robotų žmogiškuose kūnuose kūrimo Žemėje pradžia? Pasakysime, jog taip jau yra buvę prieš Jūsų civilizaciją…

Dirbtinis apvaisinimas ir viskas, kas su tuo susiję, kaip ir aktyvios, įkyrios pardavimų ir pirkimų reklamos, tuščiagarbiškumą demonstruojantis vartotojiškas „elitas“, kurio iškreiptas vertybes jaunimas ir nesuprantantieji priima kaip įstatymus, didelė dalis vaistų ir maisto papildų su specialiomis medžiagomis, sekso ir pornografijos industrija, alkoholio ir narkotikų pramonė, kaip ir elektriniu rezonansu veikiantys prietaisai, skirti sveikatai „pagerinti“, specialiais prietaisais įkraunami vandenys – tai ir dar daugiau yra psichinio pajungimo formos.

Neurolingvistinis programavimas ir mentalizmas, hipnozė ir psichotroniniai metodai padeda įsiskverbti į kitų žmonių mintis, jas pakreipti norima linkme, kryptingai užprogramuoti ir valdyti jų mąstymą ir gyvenimą. Tai zombiavimas karmos dėsnio nepripažįstančių arba nesuprantančių individų rankomis. Visa tai – mentalinio pajungimo formos.

Priminsime, kad kiekvienas Pašvęstasis pasižymėjo mentalisto sugebėjimais, t. y. minties ir žodžio galia, mokėjo dirbti su minčių struktūromis. Tačiau nė vienas tikras Pašvęstasis nesinaudojo nei ta, nei kitomis turimomis galiomis savo pranašumui prieš kitus įrodyti, uždarbiui, o juolab prieš kito valią. Jie to nedarė, nes žinojo kosminius įstatymus, kurie buvo tapę jų vertybėmis. Pašvęstieji naudojo savo nepaprastus gabumus savo darbuose, o ne asmeniniams reikalams, taikė juos tam, kam jie turėjo būti taikomi.

Tiek kilimas, tiek kritimas galimi net Pašvęstųjų keliuose. Kritę Pašvęstieji paskelbia viešai sakralines praktikas, padedančias atsiverti daugeliui neįprastų galių. Jie ėmė mokyti šito nepasiruošusius savo vidumi žmones ir taip paleido į Žemės kelius daugybę „vairuotojų“, nežinančių „kelių eismo taisyklių“. Šių neužrašytų taisyklių nepaisymas sujaukia Žemės mentalinę erdvę ir pritraukia galybę tarpiniame pasaulyje likusių, nesugebėjusių išeiti „sielų be vietos“, kurios mielai įsijungia į šį patrauklų joms žaidimą. Būtent todėl dabar tiek daug apsėdimų…

Kritę Pašvęstieji technikomis arba praktikomis išvystytus mentalinius sugebėjimus naudoja bet kur. Vieni švaistosi tais sugebėjimais lyg vaikai užtaisytu šautuvu, kiti naudoja juos asmeniniams tikslams, savo verslui, santykiams sutvarkyti ir pan. Neurolingvistų ir mentalistų paslaugomis naudojasi ne tik didžiųjų valstybių vadovai, kiti svarbūs žmonės, bet ir stambių koncernų, netgi nedidelių įmonių direktoriai. Vieni nori paveikti konkrečius žmones ar formuoti visuomenės poziciją, kitiems reikalingi geri pardavimai ir pan. Šitaip formuojama nuomonė, kad neurolingvistinis ir psichotropinis programavimas, hipnozė ir panašios mentalinio poveikio priemonės dabartinėje visuomenėje yra natūralus dalykas.

Deja, tai tik grubi mentalinė magija. Tuo užsiimantieji paprastai neigia būrėjus, šamanus, užkalbėtojus, visokio plauko „magus“ ir vadina juos šarlatanais arba žiūri į juos iš aukšto, bet iš tiesų patys nuo jų nesiskiria. Dar daugiau: didžioji jų dauguma, apimti puikybės, nesupranta, kad tuo užsiimdami peržengia jiems nesuprantamų pasaulių, kurių taisyklių jie nežino arba nepripažįsta, ribą. Geri jogai, turintys tokių gebėjimų, žino tas taisykles ir jas gerbia, todėl dažniausiai… tyli arba pasako tik pusę procento to, ką žino. Jie nedemonstruoja savo gebėjimų, o naudoja juos pagal paskirtį. Geri šamanai, kaip ir geri užkalbėtojai, dirbantys su žemės, vandens, oro ir ugnies stichijomis, augmenijos ir mineralų karalystėmis, taip pat žino visų jų taisykles ir griežtai jų laikosi. Laikosi, nes žino, kaip tos taisyklės veikia ir kokios gali būti jų nesilaikymo pasekmės. Joks Pašvęstasis, galintis dirbti su visomis stichijomis, taip pat kosmose esančia eterio stichija, kurioje yra daugybė nematomų pasaulių, nepažeis tų taisyklių, nes tas, kuris tampa kosmosu, tampa ir tomis taisyklėmis. Jis savimi žino, kaip jos veikia.

Taigi kas geriau: pasipūtęs, savo sugebėjimais lyg užaštrintais kardais besisvaidantis mentalistas, laikantis save nebaudžiamu, ar dvasinių pasaulių taisyklių paisantis šamanas arba žolininkė?

Mes sakome: „Kiekvienas turi tai, ko pagal savo mintis, žodžius ir darbus vertas.“ Padėtį gali pakeisti pats žmogus: keisti savo mąstymą, giliau suprasti žodžio vertę ir suvokti, jog už bet kokius darbus anksčiau ar vėliau teks atsakyti, todėl imti sąmoningai juos daryti. Tad jeigu žmogus, nemokantis elgtis su pinigais, išlošė juos pasitelkęs mentalinius sugebėjimus ir netrukus išleido savo malonumams, ar tai Gėris, ar Blogis? Kaip gali tas veiksmas paveikti jo ateitį? Jeigu žmogus, dirbantis didelėje įmonėje, savo sugebėjimais triuškinamai įveikė konkurentus, ar tai Gėris, ar Blogis? Kaip tai gali paveikti jo ir įmonės ateitį? Susimąstykite apie tai…

Karmos veikimą galima pristabdyti kuriam laikui, tačiau nesupratimo, per kurį toji karma buvo susikurta, kokybę anksčiau ar vėliau teks patirti, kad žmogus suprastų jo pasekmes ir… susiprastų… Pasekmės grįžta tam, kad tas, kuris paleido priežastį, suprastų savo klaidas ir jas taisytų. Todėl karmos, tiesiogiai veikiančios per įvykius, poveikio sustabdymas – tai iš tiesų supratimo sustabdymas. Ar tai Gėris, ar Blogis?

Taigi tie, kurie aiškiai gali atsakyti į šiuos pateiktus dviprasmius klausimus, yra pasirinkusieji vieną arba kitą kryptį. Tie, kurie aiškaus atsakymo neranda, yra nepasirinkusieji. Todėl jiems per mūsų aprašomą devynerių metų laikotarpį vis teks atsidurti ties kryžkele, kurios jie labiausiai gyvenime nemėgsta.

Gyvenate tokiu laiku, kai vienas gyvenimas gali turėti kelių gyvenimų kokybę. Tai didžiausių transformacijų laikas per pastaruosius septynis tūkstančius metų. Kai kam tai apsivalymas už daugiau nei 13 tūkstančių metų, o kai kam – už 26 tūkstančius metų. Kiekvienas apsivalys tiek, kiek iki šiol susikurtos mintys, žodžiai ir darbai arba karma leidžia. Kita vertus, tai laikas, kai greičiau nei bet kada galimi kritimai iki pat visiško nesupratimo ribos. Ne žodžiai apsivalymą arba kritimą įrodys, o darbai ir gyvenimas pagal sąmonės lygmenį atitinkančias vertybes.

Abejojantiesiems bus suteikta neeilinė galimybė įžengti į Kelią. Deja, sunku žiūrėti, kaip net ant Kelio užlipę jie jo… nemato. Asmeninio gyvenimo sukrėtimai ir būtinieji gyvenimiški sprendimai persekios juos tam, kad galiausiai… pasirinktų Evoliuciją arba Involiuciją. To nepadariusieji šiame gyvenime liks užstrigę dar… 7 tūkstančius metų… Vieni jų – jaunos sielos. Jos tarsi vaikai, norintys išbandyti viską, kad kauptų savo patirtį. Jie dar negali matyti Kelio ir jo svarbos suprasti. Tačiau yra tų, kurie gyvena netikėdami ir apimti abejonių jau labai seniai. Jeigu jie šia galimybe nepasinaudos, kita bus suteikta labai negreitai…

Dorybių pasaulių turtai – Meilė ir Tiesa, užgimstantys tikint Tuo, iš kurio viskas prasideda ir kuriuo viskas baigiasi. Šiems pasauliams dirbantieji tiki amžinosiomis vertybėmis, todėl juos sunku suvilioti laikinosiomis. Jie nepaperkami ir todėl keistuoliai gali atrodyti. Jie – idealistai, todėl kad ir kur būtų, gyvena savo idealais ir jų savo gyvenime siekia.

Materialiai, psichiškai arba mentaliai pajungtas žmogus praranda laisvę būti Savimi. Tai nauja apsėdimo forma.

Tik tas, kuris tiki Tuo, iš kurio viskas prasidėjo ir kuriuo viskas baigsis, kuris žino kosminius Įstatymus, Žemėje virstančius amžinosiomis vertybėmis, gali minėtiems pajungimams atsispirti.

Todėl naują reikšmę ateities pasaulyje įgis tos religijos, kurios ras vidinių jėgų ir drąsos apsivalyti nuo karjerizmo, valdžios, turtų siekio ir atsinaujinti per savo dvasios siekius. Tokios taps tikruoju Dvasios švyturiu žemiškųjų vertybių labirintuose pasiklydusiesiems ir abejojantiesiems, kuriems visais laikais buvo, yra ir bus reikalingi vedliai. Tikintis žmogus nekariauja. Jis mokosi mylėti. Todėl pagrindinių religijų hierarchams prisieis susitelkti meilėje ir vienoje Tiesoje, ir priimti, jog nėra vienos religijos, viršesnės už kitas. Visos jos – skirtingi keliai į tą patį Dievą, nors ir skirtingais vardais vadinamą. Todėl tas, kuris rado savo Kelią pas Dievą, turi džiaugtis kiekviena siela, jį taip pat radusia, nesvarbu, kad jis kitoks.

Dievas – tai žmogiškoje sąmonėje įkūnyta amžinųjų vertybių visuma. Kokios visuomenėje vertybės, toks ir jos Dievas.

Amžinosios vertybės niekados nesensta. Jos yra kelrodė žvaigždė suvokimo siekiantiesiems. Pradėdami nuo vienos kurios nors religijos Dievo, žmonės mokosi amžinųjų vertybių. Tik skaudžiai iškentėjęs tas vertybes savimi, žmogus įkuria savo širdies ugnį, kuri toliau pašviečia jam kelią. Kankinių, mirusių už savo Tikėjimą, istorijos akivaizdžiai pasakoja apie tą kelią. Niekas dabar Jums neliepia tapti kankiniais. Kalbame apie savo Tikėjimo ugnies įžiebimą. Tos ugnies šviesą mes tuoj pamatome. Tokiam savo pagalbą siunčiame. Toks klystkeliuose nepasimeta.

 

Netikėkite mitais apie pasaulio pabaigą. Nežus Žemė ir žmonija nežus. Tačiau tos valstybės, kurios sujauktį Žemėje kuria, privalo būti pajudintos, nes tas, kuris kardą prieš kitus iškėlė, pats nuo jo ir pražūsta. Tai reiškia, kad tas, kuris pagimdė priežastį, anksčiau ar vėliau pasekmę pasitinka.

Atlantida žlugo, nes technokratinė visuomenė ėmė naikinti tai, ko pati nekūrė.

Didysis Tvanas vyko ten, kur žmonės užmiršo dvasios vertybes, siekdami laikinųjų.

Babiloną sunaikino jo paties grubi magija ir ištvirkimas.

Romos imperiją pražudė jos valdžios troškimas ir ištvirkimas.

Tai įvyko, nes visados naikinama Blogio šaknis, kai jis ima per daug plėstis. Todėl ir dabar pasaulio pabaiga bus tiems, kurie yra Blogio šaknis. Ten vyks didžiausi kataklizmai, kurie turi išvalyti pūlinius, kad visuomenė gytų.

 

Lietuva – viena ramesnių vietų dabarties besikeičiančiame pasaulyje. Gilias dvasios šaknis turite. Iš jų stiprybės ir išminties semkitės. Jose pagijimą rasite. Verti jų būkite.

Lietuvos žemė svarbi ateičiai. Gyvenkite ir amžinosiomis vertybėmis savo vaikus auklėkite. Neleiskite pasisėti juose Blogio sėklai. Saugokite Jums patikėtas sielas. Saugokite savo tautos šaknis. Nurinkite nuo jų kenkėjus ir meile laistykite. Nepasiduokite ydų pasaulių vilionėms. Širdies Šviesą auginkitės. Tada niekas Jūsų nesupratimo Tamsoje nepaklaidins.

2011 m. gegužės 25 d.
 
Pasaulio Mokytojų vardu
užrašė Astrėja