Svarbūs laikotarpiai žmogaus gyvenime

Kalbėsime apie laikotarpius, astrologų vadinamus planetų tranzitais. Prieš tai mes jau aptarėme pagrindines planetų poveikio kryptis, todėl dabar Jums bus lengviau susigaudyti kai kuriuose niuansuose. Skaitytojas tikrai neprivalo išmanyti astrologijos, nes jam tai visiškai nereikalinga. Tačiau tiems, kurių žingeidžiam protui kyla daugybė „kodėl“, bendra informacija pravers.

Kiekvienas žino savo gimtadienį, daugelis jį švenčia. Tai Saulės grįžimas į tą patį laipsnį, kuriame ji buvo žmogaus gimimo momentu. Iš tiesų tai kiekvieno iš mūsų asmeniniai Naujieji metai. Paprastai kasmet ji grįžta kiek skirtingu laiku. Jį Jums gali nustatyti bet kurios krypties astrologas, kad ir kompiuteryje sudaręs Jūsų soliarą, t. y. Saulės grįžimo horoskopą. Dirbantys su savimi žmonės naudojasi tuo laiku savaip: jau mėnesį prieš jį mintimis perbėga savo praėjusius metus (tai ypač nesunku padaryti tiems, kurie rašo dienoraštį) ir stengiasi ištaisyti tai, ką supranta, kad reikia ištaisyti, atsiprašyti tų, kuriuos įskaudino, ir atleisti tiems, kurie įskaudino juos, kiek tai realiai įmanoma. Tai savotiškas sąžinės sąskaitų suvedimo laikas. Tiksliu Saulės grįžimo laiku patartina melstis (galite, kas tai praktikuoja, užsipirkti mišias pas atsidavusį šventiką), dėkoti už suvokimus ir prašyti Aukštųjų jėgų pagalbos suvokti tai, ko niekaip negalite suvokti, todėl vis formuojasi problemos. Per soliarą nešvenčiama. Jeigu norima švęsti, tai daroma kitą dieną ar vėliau, bet ne anksčiau.

Yra tų, kurie mėgsta prognozuoti sau kitus metus. Jie seka dvylika dienų po tikslaus soliaro. Kiekviena diena atitinka vieną mėnesį. Fiksuokite, kas vyksta, ir bandykite pasekti tai vėliau. Tik neprisiriškite prie to. Žinokite, kad tai, kas buvo tomis dienomis negerai, Jūs galite pakeisti, keisdamiesi patys. Daug gali atskleisti ir tų dienų sapnai. Būtinai užsirašykite suvokimus. Žinoma, tai skirta tiems, kurie nori dirbti su savimi, nes jiems atsibodo jų pačių nesupratimas. Tiems, kuriems jis patinka, teks ir toliau priimti Aukštųjų jėgų pamokas, siunčiamas nelaimėmis, konfliktais su kitais ir ligomis (jie skaito tik raides, todėl bet kokia literatūra, skatinanti dvasingumą, jiems nekonkreti ir tuščia).

Lygiai kaip Saulė grįžta ir kitos planetos. Vadinasi, tai galima laikyti nauju ciklu vienos ar kitos planetos temai. Be abejo, planetų ciklai labai skiriasi. Mes dabar neseksime artimųjų Saulės planetų ciklų, nes jie retai formuoja ilgalaikį poveikį. Galite paprašyti astrologijoje nors kiek susigaudančio žmogaus, kad šis pažiūrėtų efemeridėse, kada grįžta Jūsų Merkurijus, Venera, Marsas. Kas nori dirbti ir su Mėnulio ciklais, gali skaityti „Akmenų knygos“ II tomo I dalį (skyrius „Apie Mėnulio įtaką pereinamuoju periodu“).

Vienaip ar kitaip visus veikia tolimesnės planetos. Jos formuoja ilgesnius žmogaus gyvenimo, dalyko, įmonės, valstybės ir pan. ciklus.

 

Jupiteris. Astrologai savo prognozėse naudojasi dviem Jupiterio ciklais. Pirmasis – tai asmeninis Jupiterio ciklas. Antrasis – horoskopo, vadinasi, priklausąs nuo žmogaus tikslaus gimimo laiko, vietos ir skaičiuojamas nuo Ascendento (Kylančio Zodiako ženklo tuo metu, kai žmogus gimė, ir toje vietoje, kur tai įvyko). Horoskopo ciklą Jums gali paaiškinti bet kuris nors kiek rimčiau dirbantis astrologas (geriau jau vartotojiškas, bet ne fatalistinis). Asmeninį mes dabar panagrinėsime.

Jupiterio ciklu grubiai laikomas 12 metų ciklas. Daugelis žino skaičiaus 12 svarbą. Kaip matote, tai susiję ir su Jupiterio kelione aplink Saulę.

Kad būtų aiškiau, pažvelkite į lentelę.

1 lent. Svarbus laikotarpiai zm. gyv.Jupiterio ciklu lentele

Toks ciklas, be abejo, galioja ne tik Jūsų gyvenimo metams, tačiau ir bet kam, kas gimsta po šia Saule. Vadinasi, jį galite skaičiuoti savo įmonei, santuokai, kūriniui, namui ar kam tik norite… Primenu, kad bet kuris ciklas, kaip ir numerologija, kinų horoskopas ar Zodiako ženklas – tai tik mažytė bendros interpretacijos apie Jus ar tai, apie ką Jūs norite sužinoti, dalelė, bet jokiu būdu ne viskas. Autorė tai prilygintų savotiškam žaidimui, kuriame žmogus gali nemažai dalykų prisitaikyti. Jupiterio ciklas ypač svarbus tiems, kurių gimimo horoskope Jupiteris yra valdančioji planeta arba jis ar Saulė yra Šaulyje ar Žuvyse (žmogus sakys, kad gimė po šiuo ženklu). Svarbus ir tiems, kurių gimimo horoskope Jupiteris yra devintame būste arba jis stiprus. Žmogus, turintis gerą ir stiprų Jupiterį, moka uždegti kitus, todėl į jį norima lygiuotis, iš jo mokytis. Žinoma, ciklą naudinga pasekti ir tiems, kurių horoskope Jupiterio pozicija kitokia. Prisiminkime, kad senovėje Jupiteris buvo vadinamas dvasine Saule.

Tie, kas žino savo horoskopą, gali taip pereiti per visus dvylika būstų (sferų). Tad trumpai panagrinėkime pateikto ciklo metus.

Pirmieji metai – tai pasaulėžiūros, filosofinių, dvasinių ir švietėjiškų pamatų dėjimas dvylikai metų. Tie, kas užsitarnavo per praėjusį ciklą (susikūrė jame gerą karmą tam tikru kontekstu), gali lyg savaime pradėti naują tobulėjimo kelią, kuriame sulaukia Aukštųjų jėgų pagalbos tokios, kokios yra nusipelnę, ir taip, kaip jiems tuo metu reikia. Tai vyksta su kiekvienu pagal jo tam laikui turimus siekius ir pasaulėžiūrą: vienas gauna gerą, įdomią tarnybą, kitas susituokia, dar kitas išvyksta į užsienį ar pradeda mokytis. Yra tokių, kurie iš esmės keičia gyvenimą: pasirenka naują kryptį, o kartais imasi daryti tai, ko net negalvojo daryti…

Antrieji metai – vertybių sistemos peržiūra. Galimybių analizė. Finansinių perspektyvų užsitikrinimas arba jų suvokimas.

Tretieji metai – komunikacijos metai. Daug bendravimo, judėjimo, įvairios informacijos, kurią reikia išmokti atsirinkti, kaip ir aplinkos žmones. Praktinis mokymasis. Trumpos kelionės. Reikalingų dokumentų peržiūrėjimas. Situacijos, susijusios su broliais, seserimis, kaimynais.

Ketvirtieji metai – situacijos, susijusios su tėvais, jų namais, Tėvyne. Savo šaknų suvokimas. Kai kam – šeimos kūrimas arba namų įsigijimas.

Penktieji metai – pirmaisiais metais pradėtų darbų ar dalykų pripažinimas arba vaisius. Kai kam galbūt naujas postūmis pasirinkta kryptimi. Daug dėmesio skiriama vaikams, kūrybai. Meilės atidavimo laikas. Galima leisti sau ir kiek pailsėti.

Šeštieji metai – tarnystės, taip pat skolų atidavimo metai. Kai kam – intensyvaus darbo metai. Laikas pasirūpinti savo kūno sveikata, todėl daugelis pradeda domėtis sveika mityba, sveikuoliškomis procedūromis, organizmo valymu, dietomis, mankšta ir pan. Įmonėje tuo metu dažnai keičiasi darbuotojai: vieni atleidžiami, kiti priimami.

Septintieji metai – santykių su kitais patikrinimas. Kai kam sprendžiasi partnerystės klausimai (santuokoje arba versle). Gali būti sudaromos svarbios sutartys, atveriančios naujas perspektyvas ateičiai. Naujas impulsas veiklai. Kai kas gali įsitvirtinti visuomenėje, o kai kurių laukia teisminiai procesai ar konkurentų pinklės.

Aštuntieji metai – pokyčių laikas, atveriantis naujas evoliucijos galimybes tam, kuris linkęs keistis. Per daug prie ko nors prisirišęs žmogus gali patirti netektis, psichologines krizes, netgi ekstremalias situacijas. Astrologijoje tai mirties ir transformacijos būstas. Kas to nebijo, atsinaujina. Kas bijo, kenčia nuo baimių, kartais virstančių net fobijomis. Daug problemų kyla tiems, kurie abejoja arba nemoka valdyti savo energijos gaivalo. Todėl, ypač jauname amžiuje, vertėtų pasiieškoti praktikų, padedančių tai padaryti (pvz., kovos menai). Kai kam, ypač įmonėje, tai gali būti laikas, skirtas bendram kapitalui, draudimui, notariniams reikalams tvarkyti. Jeigu Jums daugiau nei 60 metų, verta paruošti savo testamentą, nors ir galvotumėte dar gyventi kita tiek. Bus ramiau. Tad šiais metais laimi tie, kurie žiūri į gyvenimą ir mirtį filosofiškai, atviri pokyčiams, evoliucijai. Kai kam šie metai gali tapti revoliucijos metais, atsiverti okultiniai sugebėjimai. Tai nenusakomi ir įdomūs metai.

Devintieji metai – tai dvasios sampratos įtvirtinimo šiame cikle metai. Tie, kurių laikas atėjo, pajunta Pašaukimą, galbūt ateina Mokytojas (šiame ar kituose planuose) arba prasideda realiai matomas vedimas. Tai pasaulėžiūros ir Tikėjimo įtvirtinimas arba parodymas įvykiais, kad kažkas tuo kontekstu ne taip. Net ir nesąmoningai bundant Pašaukimui, žmogaus gyvenimas keičiasi iš esmės: vienas be gailesčio nutraukia visus ateičiai nebereikalingus siūlus (ta linkme jau buvo einama aštuntaisiais metais), kitam tai įvyksta tarsi savaime: ateina tai, kas turi ateiti, kaip ir išeina… Kai kurie tuo metu ima studijuoti, vyksta į užsienį, sprendžia teisinius klausimus (to, kas vis „tempėsi“). Dar kiti tampa autoritetais kitiems.

Dešimtieji metai – tai tikslo realizacijos metai pagal įdirbį skaičiuojant nuo pirmųjų ciklo metų. Vieni tuo metu pradeda didelį, šį ciklą apvainikuojantį darbą, kiti jau pasiekia savo įdėtam indėliui tolygų socialinį statusą, sėkmę. Tai ir karmos, tiek geros, tiek blogos, sukauptos per visus ciklo metus, realizacija. Išryškėja žmogaus tikslai ir jų motyvai. Kai kurie randa naują vietą geresnei karjerai, kiti ją padaro ten, kur yra.

Vienuoliktieji metai – laikas, nukreiptas į ateities perspektyvas. Gali ateiti naujų draugų, kurie tuo metu tampa bendraminčiais. Permąstomi idealai, siekiai. Jei jie atitinka Paskirtį, ateina visa, kas reikalinga jai įgyvendinti (reali pagalba pačiu netikėčiausiu būdu). Vedimas tiems, kas to nusipelnę, tampa itin aiškus. Tai Mokytojas – globėjas. Materialiame gyvenime – tai siela, su kuria Jus sieja gera karma. Dažnai būna, kad tą sielą Jums siuntė Amžinasis Mokytojas iš Dvasios pasaulio, nes kol kas jis gali dirbti su Jumis tik per realius jo siunčiamus žmones. Visa tai vyksta su tais, kurie turi aukštų idealų ir svajonių, susijusių su kitų gerove. Egoistams be jokių idealų – tai reformų metas, todėl nukrenta jų kaukės. Jie nebegali toliau vaidinti savo vaidmenų taip, kaip anksčiau. Taigi, kiekvienas gauna tai, ko nusipelnė.

Dvyliktieji metai – viso ciklo apibendrinimo laikas. Tie, kas jau vienuoliktais metais nusimatė ateities perspektyvas, užbaigia šį dvylikos metų ciklą, atlikdami jo darbus ir taip išlaisvėdami. Tiems, kas to nepadarė, teks apmąstyti buvusį ciklą ir padaryti išvadas. Jei jos bus teisingos ir toliau atitinkamai veikiama, kitas ciklas atvers naują sielos evoliucijos apsuką. Jeigu neteisingos arba visai nepadarytos, norima ir kitą ciklą gyventi taip pat, tai bus parodoma įvykiais. Pasitaisęs žmogus laimės, nepasitaisęs – paskęs abejonėse, apims vidinis neveiklumas ir nepasitenkinimas. Kai kam – tai vienatvės arba gilios meditacijos laikas. Gali atsirasti susidomėjimas pasąmonės reiškiniais, praėjusių gyvenimų filosofija, išryškėti slapti priešai tiek Jumyse, tiek aplinkoje, taip pat užsislėpusios ligos. Tai per visus dvylika metų (o kartais ir paskutinį gyvenimą) sukauptos karmos išėjimo laikas. Galimos grįžtamosios situacijos, kuriose tenka „peržaisti“ kai kurias pamokas.

 

Saturnas. Ši planeta, kaip sakyta, iš esmės susijusi su žmogaus, reiškinio, kūrinio ar bet ko kito pamatu ir sistema. Vadinasi, ji negailestingai vis savu laiku patikrina Jūsų darbų tikslus ir jų motyvus. Todėl ji kelia daug problemų klaidingai laisvę suprantantiems anarchistams, kaip ir dogmatikams, konservatoriams. Ir vieniems, ir kitiems ji pirmiausia pareiškia, kad jų „pamatuose“ yra skylė arba cementas netikęs, stuburo, kaulų, sausgyslių susirgimais.

Saturno tranzitinius aspektus Jums gali paaiškinti bet kuris prognostinės (vartotojiškos) astrologijos atstovas. Prasti aspektai taps Jūsų kantrybės ir sugebėjimo nuosekliai dirbti, o kartais ir puikybės išbandymu. Kai kurie jų lems prastos karmos išėjimą, pritraukdami trukdžius, praradimus ar tiesiog kritusį imunitetą, pervargimą… Geri aspektai žymės periodus, kada galite imtis apgalvotų darbų. Jie suteiks tvirtą pagrindą naujoms perspektyvoms, jeigu jų nusipelnėte. „Pramiegoti“ geri Saturno aspektai skatins depresijas, atsikalbinėjimą (kodėl nedarau) ir dvasios letargą.

Bet kurios sistemos astrologijoje itin svarbūs Saturno grįžimo ciklai. Saturno ciklas trunka apie 29,5 metų. Konkretų jo grįžimo laiką gali pasakyti bet kuris nors kiek astrologiją išmanantis žmogus. Grįžimas – tai planetos atėjimas į tą vietą, kurioje ji buvo gimimo momentu. Žinoma, tai aspekto pikas. Tačiau poveikis, pavyzdžiui, Saturno atveju jaučiamas mėnesį prieš piką ir po jo, o jautresni jaučia tris mėnesius ar netgi pusmetį prieš piką ir po jo.

Daugelio žmonių gyvenime Saturnas grįžta du kartus. Mažytė dalis sulaukia ir trečiojo grįžimo.

Pirmasis Saturno ciklas baigiasi ir prasideda naujas, kaip minėta, tarp 29 ir 30 gyvenimo metų. Būtent todėl, atrodytų, jauni žmonės pradeda jaustis esą seni, jau viską patyrę. Galima sakyti, kad tuo metu žmogui įteikiamas jo kosminės brandos atestatas. Vadinasi, jeigu iki tol jis galėjo klysti, kvailioti, pasikliauti labiau kitais nei savimi ar net jais naudotis, tai dabar to daryti nebegalės. Nebeleis karma. Žmogus turės įrodyti savo brandą, kantrybę, atsakomybę už save, savo mintis, žodžius, darbus ir tuos, su kuriais nusprendė kartu gyventi. Tiems, kurie to neišmoko, labiau mėgo naudotis kitais, ypač tėvais, manė, kad šie privalo juos išlaikyti, už juos atsakyti (žinoma, skanduodami apie laisvę), lygiai kaip ir tiems, kurie nebaigė mokslų, bet vertė kaltę aplinkybėms ar kitkam, neišmoko būti savarankiški, tai sunkus metas (kiekvienam savaip). Nesimokydami savarankiškumo, atsakomybės, kantrybės, drausmės ir toliau, jie vis labiau smenga į savęs nerealizavimo liūną, įrodinėja kitiems, kiek jie padarytų, jeigu būtų duotos sąlygos, tačiau net nebando tų sąlygų kurti. Deja, jeigu iki to laiko žmogus neišmoko dirbti ir atsakyti už save, retai begalima tikėtis, kad jis ras tokią vietą, kuri jam iš tiesų patiks. Taip yra dėl to, kad iki pirmojo Saturno ciklo pabaigos būtina dėtis savo asmenybės pamatus ir formuotis sistemą. Jei pamatai nesuformuoti, nesvarbu, kokį namą žmogus ant jų statytų, Saturnas bus be galo griežtas… Ypač jis to reikalauja iš tų, kurių gimimo horoskope Saulė, Mėnulis arba Ascendentas yra Ožiaragyje, kaip ir iš tų, kurių horoskope jis patenka į I būstą. Saturnas nuolat bando tuos, kurių horoskope jis turi prastą aspektą su Saule, Mėnuliu, Marsu, Jupiteriu, Rahu ir Juoduoju Mėnuliu (Lilit). Svarbus tiems, kurių Saulė X būste arba jis pats patenka į X ar XII būstus.

Antrasis Saturno ciklas baigiasi apie 58–59 gyvenimo metus. Suvedami rezultatai už sąmoningą realizaciją sociume. Jeigu iki to laiko žmogus savęs nerealizavo, sunku tikėtis, kad jis tai dar padarys. Tuo metu žmogaus sistema jau turėtų būti visiškai susiformavusi, jis pats nugyvenęs visavertį gyvenimą, užauginęs vaikus, pasistatęs namus. Šis laikas savotiškai reikalauja įvertinti savo tikruosius gyvenimo tikslus ir jų motyvus. Tie, kurių tikslai buvo platesni, pradeda naują periodą, virsiantį išminties, susikaupimo ir atidavimo periodu. Vadinasi, toks žmogus turės ką veikti. Tie, kurie priima save tik kaip fizinį kūną, gyvenantį pagal penkių pojūčių diktatą, pradeda bijoti netekti darbo, susirgti, mirti ir pan. Kai kurie savo realizaciją mato vaikų gyvenimuose, todėl įsikimba į juos ir terorizuoja perdėtu dėmesiu, rūpesčiu. Po tuo slypi paprasčiausia baimė nemirti vieniems ir nelikti užmirštiems…

Dvasingam žmogui po šio ciklo prasideda nuostabiausias laikas, kai jis gali ramiai atsidėti savo vidinei tylai, užbaigti tai, ką dar turi, kad sėkmingai ir sąmoningai pasiruoštų pereiti į kitus pasaulius ir naujai inkarnacijai. Toks žmogus turi ką atiduoti jaunimui ir ieškantiesiems. Jis daro tai, jeigu to reikalauja jo Paskirtis.

Trečiasis Saturno ciklas baigiasi apie 87–88 gyvenimo metus. Išminčiaus protas tuo metu aiškus, todėl jis ir dabar gali būti atradimas tikriesiems ieškotojams. Toks žmogus nugyveno visavertį gyvenimą, todėl jaučiasi ramus, tvirtos dvasios. Jis nebijo mirties. Jo požiūris filosofiškas.

Tų, kurie gyvena vadovaudamiesi įprastais penkiais pojūčiais, nors ir priima dvasią, sveikata pradeda šlubuoti, protas nebėra toks aiškus, todėl jiems nebereikėtų būti sociume. Geriau laiką skirti maldai, apsivalymo praktikoms.

Netikinčiųjų Dievu, kitu gyvenimu, nepripažįstančiųjų savo ydų kategoriškumas, kietumas dar labiau stiprėja, o psichinė ir protinė jėga silpsta. Daugelis jų bijo mirties.

Sistema peržiūrima esant tranzitinio Saturno opozicijai su gimimo horoskopo Saturnu. Be abejonės, kiekvienam tai vyksta savaip: vieniems šis laikas sunkus (ypač tiems, kurie kategoriški arba neturi sistemos, tingi arba nori versti atsakomybę kitiems ant galvų), kitiems, t. y. mokantiems dirbti, atsakingiems ir kryptingiems žmonėms, atveria naujų galimybių.

Kada ši opozicija tiksliai susidaro, gali nurodyti nors kiek horoskopą skaitantis astrologas (toliau pateikiami apytiksliai periodai).

14–15 metai. Šis laikas daugelio įvardijamas kaip paauglystės krizė. Vaikas siekia savarankiškumo. Jeigu tėvai negerbia jo kaip asmenybės, nepaiso jo poreikių ir nepradeda juo pasitikėti, su juo tartis, siūlyti kokių būrelių ir pan., kad jis turėtų kur išsikrauti, tačiau kartu imtų pasitikėti savimi, jie atlieka meškos paslaugą vaiko ateities savirealizacijai. Tėvai neturi apsunkinti vaiko savo tarpusavio santykių ir darbo problemomis. Vaikas ima giliau mąstyti nesuprasdamas kodėl. Jis gali patirti depresiją, jeigu santykiai namuose dirbtiniai, jeigu užgniaužiamas bet koks jo savarankiškumas. Tėvams reikėtų pasirūpinti, kad vaikas turėtų namie savo atsakomybės objektą. Šitaip jis ruoštųsi ateičiai. Būtina, kad jis užbaigtų tai, ką pradeda, tačiau nereikėtų jo per daug spausti, nes psichika tuo laiku pakankamai įtempta. Atsižvelgiant į Saturno poziciją ir kitus tuo metu susiformavusius tranzitus, galima spręsti apie lengvesnę arba sunkesnę paauglystės krizę.

43–44 metai. Šis laikotarpis įsiterpia į kiek anksčiau Urano opozicija prasidėjusią vidurio amžiaus krizę. Kokia ji bus, dabar jau priklauso nebe nuo kitų žmonių, o tik nuo individo dvasinio įdirbio. Jei jis su savimi jau bandė kažką daryti, tas laikas tiesiog padės atsikratyti to, ko nereikia, ir pradėti tai, ką žmogus jaučia, kad turi pradėti. Daug kas tuo metu nusprendžia atlikti pertvarką tam tikrose sferose (tai susiję su tuo, kurių būstų teritorijose tranzitas vyksta). Kai kurie pradeda sunkiai sirgti. Tai rodo į sukauptos karmos potencialą. Būtina dirbti su gilumine ligos priežastimi.

73–74 metai. Šie metai parodo, ar žmogus teisingai nugyveno savo gyvenimą. Tai savotiškas Teismas, vadinasi, karminis atsiskaitymas tiek už gera, tiek už bloga. Vienam tai – jo gyvenimo darbų įvertinimas, kitam – giluminės harmonijos pajauta, kurią papildo harmoninga aplinka, dar kitam – ligos ir kančia.

Pakankamai stipriai veikia tranzitinio Saturno kvadratūra su gimimo horoskopo Saturnu. Šio aspekto poveikis, kaip ir opozicijos, pamokantis, tik šiuo atveju karminė pamoka trumpesnė, bet aštresnė.

Sąlyginiai (Jums asmeniškai pasakys bet kuris astrologas) kvadratūros pasireiškimo metai: 7,5–8, 22, 37, 51, 66, 81 ir t. t.

Nepražiopsoti ir tikslingai išnaudoti reikėtų tranzitinio Saturno trigoną su gimimo horoskopo Saturnu. Tai geros karmos išėjimo metas. Tas, kuris išmoko prisiimti atsakomybę, yra kantrus, moka dirbti ir daug daro dėl kitų, tuo laiku gali gauti puikų postūmį. Įdedant nors kiek darbo tuo laiku galima susidėti pamatus ateities reikalams. Tiems, kurie nieko nedaro dėl kitų, o tik naudojasi jais, deja, nieko gero gali nenutikti, nes jie to gėrio nekuria patys.

Sąlyginiai gyvenimo metai: 11, 20, 40, 49, 69, 78 ir t. t.

 

Kylantis Mėnulio mazgas, arba Rahu. Tai labai svarbus veiksnys. Jis nusako žmogaus gyvenimo programą. Dirbant pagal ją sekasi. Dirbant pagal seną programą, arba Ketu, nesiseka: žmogus atsiduria lyg uždaroje erdvėje ir, nors ir ką darytų, viskas tiesiog stringa… Puiku, kai profesija susijusi su Rahu šauksmu. Tai atveria didžiules galimybes sėkmei ir sveikam pasitenkinimui savo darbu.

Rahu grįžimas į savo vietą. Jo ciklas apie 19 metų. Tikslų Rahu grįžimo laiką galima rasti efemeridėse. Paprastai absoliučiai tikslus laikas – nuo vienos iki kelių dienų, tačiau poveikį net nelabai jautrūs žmonės jaučia maždaug tris mėnesius prieš ir po, o jautresni – net šešis mėnesius. Tai savotiška egzistencinė krizė tiems, kurie dar nėra radę savojo kelio, tačiau pakilimas, senų darbų užbaigimas ir naujų pradžia jį radusiesiems. Tai patikrinimas, kaip išnaudojote Jums skirtą žemiškąjį laiką. Būtent tokie klausimai ir mintys kyla tuo metu. Istorijoje žinomas ne vienas atvejis, kai žmogus, darantis ne tai, ką turi daryti, miršta, kaip ir tas, kuris užbaigė savo šio įsikūnijimo darbus – jis tiesiog „sudegė“. Tas pats gali nutikti ir Saturnui suėjus į tikslią konjunkciją su Rahu.

Pirmasis ciklas baigiasi apie 18,5–19 gyvenimo metus. Tuo laiku paprastai žmogus pirmą kartą renkasi kelią: įstoja mokytis ar kitaip pradeda savo savarankiškumo mokyklą. Šis ciklas daugeliui praeina lyg savaime.

Antrasis ciklas baigiasi apie 37–37,5 gyvenimo metus. Šis ciklas daugeliui stipriausias. Jeigu žmogus iki to laiko pradėjo stengtis gyventi pagal šio gyvenimo programą ar net užčiuopė savo Paskirtį, jis patiria rimtą postūmį drąsiau eiti pasirinkta kryptimi. Kai kam tuo metu ateina viskas, kas reikalinga, kad darbas ryžtingai būtų pradėtas. Svarbu neabejoti, nes apėmus dvejonėms ir sustojus vis sunkiau bus pajudėti į priekį. Būtina būti drąsiam, o gal net nebijoti surizikuoti.

Tam, kuris gyvena ne pagal programą (paprastai pagal Ketu) ir mindžikuoja, galimi prasti įvykiai, sunkios būsenos, sukeliančios baisias egzistencines kančias. Tai labai rimtas signalas, į kurį nereaguojant gyvenimas lyg apmiršta, evoliucija sustoja. Tai sukelia depresijas, sunkias ligas, o kai kam net baigiasi išėjimu (kad sielai proto nesupratimas neprikurtų dar didesnių problemų ateičiai).

Trečiasis ciklas baigiasi apie 55,5–56 gyvenimo metus. Tai realių darbų rezultatų suvedimo laikas. Šis laikotarpis parodo, ko vertas žmogaus gyvenimas. Vieni tuo metu užbaigia antrojo ciklo darbus, gauna įvertinimą, o gal net pradeda naują ciklą, žinodami, ką dar turi nuveikti. Tai laikas, skatinantis pradėti mąstyti apie dvasios reikalus, nes šiame cikle tai tampa būtinybe. Tie, kurie nugyveno gyvenimą kaip augalai, pradeda nykti, vis labiau reikalauja aplinkinių dėmesio, serga ir dejuoja. Kai kurie tuo metu išeina, jeigu daugiau nieko neturi nuveikti, nes jau padarė, ką reikėjo, arba jeigu aišku, kad jie jau nebepadarys to, ką turėjo padaryti… Daugelis rimtai susimąsto apie gyvenimo ir mirties prasmę. Yra ir tų, kuriems šis laikotarpis tampa paskutiniu gongu pasikeisti, pavyzdžiui, jie patiria klinikinę mirtį ar sukrečiantį įvykį.

Ketvirtasis ciklas baigiasi apie 74,5–75 gyvenimo metus. Tai viso gyvenimo ataskaitos laikas. Kuo žmogus tuo metu sveikesnis, dar sugeba būti kūrybingas, rūpintis kitais, kartais net pamiršdamas save, kuo daugiau jame harmonijos, džiaugsmo ir pilnatvės, tuo, vadinasi, jo nugyventas gyvenimas buvo prasmingesnis. Toks žmogus, nepaisant jo amžiaus, traukia kitus kaip magnetas. Kuo savijauta prastesnė, kuo jis savanaudiškesnis, reikalaujantis, dejuojantis, jaučiasi nelaimingas ir niekam nereikalingas, tuo jo nugyventas gyvenimas buvo tuštesnis, nesvarbu, kad, rodos, visą laiką buvo ant kojų… Jei kas trečiajame cikle dar nepradėjo siekti dvasios, tai šis periodas – paskutinė galimybė suvokti tai, kas nebuvo suvokta, ir ištaisyti tai, ką reikia ištaisyti… Tie, kas tuo metu išeina, paprastai arba padarė viską, ką turėjo padaryti, arba iš jų jau nebesitikima, kad jie tai padarys.

Tranzitinio Rahu susijungimas (konjunkcija) su gimimo horoskopo Ketu. Tai programinio patikrinimo laikas ir pastūmėjimas Jūsų krypties link. Tuo metu galite sulaukti ir praeities situacijų, kuriose vis kažko neišmokdavote, arba karminių žmonių, su kuriais vis pasielgdavote neteisingai, grįžimo, kaip ir pasiūlymų, verčiančių vienų dalykų atsisakyti, kad būtų galima imtis kitų. Tai laikas, kada tarsi bandoma pasakyti tiems, kurie nesiryžta, kad skersvėjyje, vadinasi, tarp dviejų atidarytų durų stovėti nevalia: vienas reikia uždaryti. Kiekvienam tai, be abejo, vyksta savaip. Kuo daugiau žmogus turi šiame gyvenime nuveikti, tuo Rahu ir Ketu poveikis jam intensyvesnis (nekalbant apie Rahu grįžimą).

Pirmasis periodas – apie 9,5–10 gyvenimo metus. Šio periodo intensyvumas priklauso nuo praėjusio gyvenimo karmos.

Antrasis periodas – apie 28 gyvenimo metus. Būtent tuo metu daugelis žmonių pradeda kokią nors sąmoningą veiklą arba į ją stumtelėjami. Be abejo, tai svarbus laikas. Kieno karma gera, galimas pakilimas pasirinktoje srityje.

Trečiasis periodas – apie 46,5–47 gyvenimo metus. Tie, kurie grįžtant Rahu ėmėsi to, ko turėtų, sulaukia rimtesnių to, ką daro, įvertinimų, gauna naują postūmį ar išplečia savo veiklą. Tie, kurie to nepadarė laiku, dar gali pasistengti pradėti daryti. Jeigu tuo metu žmogus nusivylęs, sergantis, viskuo nepatenkintas, sunku jam padėti. Svarbu melstis ir stengtis kuo mažiau reikalauti iš kitų, daugiau jiems duoti. Gali padėti besąlyginės tarnystės mokymasis per tuos, kurie dar labiau viskuo nusivylę. Tai būtų darbas ligoninėse, senelių ar vaikų namuose ar pan.

Ketvirtasis periodas – apie 65–65,5 gyvenimo metus. Tiems, kam reikia, tuo metu grįžta tai, kas neišmokta, todėl būtina pasistengti suprasti tas pamokas ir pasitaisyti. Tai ir prisirišimų atpalaidavimo laikas. Be abejo, tai liečia ypač tuos, kurie siekia dvasios ir platesnio suvokimo.

 

Chironas. Jis priverčia žmogų atlikti esminį Pasirinkimą tarp savo Supratimo Šviesos ir Nesupratimo Tamsos. Chironas yra tas, kuris tikrina ieškotojo motyvus, o po to nusprendžia, ar jis tinka tolesniam Keliui, ar ne, vadinasi, ar jis pasiruošęs eiti pro žemiškojo Laiko duris ir patekti į erdves, kuriose įprastas žmogui laikas nebeegzistuoja.

Pirmasis rimtesnis pasirinkimas vyksta tranzitiniam Chironui esant opozicijoje su gimimo horoskopo Chironu. Tai nutinka kiekvienam skirtingu metu, todėl kada ši opozicija susidarys, galima paklausti efemeridėse susigaudančio žmogaus. Būtent tuo laiku daugelis ryžtingai priima sprendimus, kurių anksčiau nedrįso priimti. Tie, kurie mindžikuoja, gauna vis daugiau sunkių situacijų, nurodančių į nepadarytą pasirinkimą. Natūralu, kad tą laikotarpį daugelį lydi kančia, patiriama per kartais net priverstinį keitimą to, prie ko buvo priprasta.

Chirono ciklas – maždaug 51 gyvenimo metai. Tikslų jo grįžimo laiką Jums pasakys astrologas. Šiuo metu kai kas ryžtingai keičia nusistovėjusią savo gyvenimo schemą, kai kurie svajoja apie tai. Tai vėl jau minėtojo Pasirinkimo laikas, savotiška kryžkelė. Kiekvienas, be abejo, renkasi savo (bent jau įsivaizduojamą) kelią. Ar teisingas Pasirinkimas, tolesniais įvykiais aiškina pats gyvenimas…

Tai žmogaus nugyvento laiko patikrinimas. Išmintingi žmonės sako: „Apie penkiasdešimtuosius metus žmogus turi tokį veidą, kokio nusipelno.“ Ši mintis aprėpia ne tik fizinę žmogaus išvaizdą (juk mes gyvename plastinių operacijų amžiuje), bet ir jo vidinę savijautą, priklausančią nuo jo nugyvento gyvenimo kokybės. Todėl vieniems tai lemtingų praradimų, depresijos ar ligų, kurios norint gali tapti impulsu naujam evoliuciniam šuoliui, laikas. Kai kam tai svarbiausių gyvenimo darbų atlikimo laikas. Kai kas aiškiai pajunta savo Pašaukimą ir viską metęs pradeda juo sekti. Bet kokiu atveju tai, kas tuo laiku vyksta, stipriai veikia visą likusį gyvenimą. Tai unikali galimybė peržengti praeitį ir leistis į Laiką, kuriame nebėra laiko. Tai naujos evoliucinės apvijos pradžia. Ką neštis su savimi, o ką palikti, spręsite tik Jūs.

Jeigu žmogus tuo metu dalijasi savo gyvenimo patirties vaisiais su kitais, tada Saturnui antrą kartą grįžus į savo poziciją (58–59 metai) jis visiškai užbaigia savo gyvenimo darbus, todėl arba gali gražiai išeiti, arba savo gyvenimo knygoje pradeda naują puikų skyrių.

 

Uranas. Jo ciklas – 84 metai, todėl jo grįžimo sulaukia nedaugelis. Uranas įvardijamas kaip vidinės laisvės ir pokyčių planeta, natūralu, kad jis tai ir skatina.

Vienas svarbiausių aspektų, turinčių poveikį beveik visiems, – tranzitinio Urano opozicija su gimimo horoskopo Uranu. Ji, kaip jau supratote, susidaro kartą gyvenime – vieniems prasideda apie 39-uosius metus, kitiems apie 40-uosius. Urano poveikis vieniems jaučiasi šiek tiek ilgiau nei metus, kitiems – dvejus metus. Aspekto laiką vertėtų pasitikslinti efemeridėse. Tuo metu prasideda anksčiau minėta vidurio amžiaus krizė (tiesa, kai kam ji prasideda jau nuo Plutono kvadratūrų).

Ši opozicija skatina peržiūrėti savo gyvenimą ir, jeigu reikia, keisti jį iš esmės. Ji patikrina, kokią vietą Jūsų gyvenime užima vidinė laisvė ir ar teisingai ją suprantate. Vidinę laisvę pagal Uraną gimdo tik sąmoningumas ir visapusiškai suprasta Meilė. Vadinasi, kuo žmogus sąmoningesnis, tuo tas aspektas jam atvers platesnes sąmonėjimo galimybes, kartu be gailesčio nurodys į tai, kas trukdo procesui, kartais veikdamas kaip „atsitiktinumas“… Sąmoningas žmogus tai supras ir ramiai, su dėkingumu priims. Nesąmoningasis dejuos ir piktinsis. Dėl to bus tik blogiau. Suprasdami laisvę kaip anarchiją, protestą, šio amžiaus žmonės ima ieškoti nuotykių (tai kitas Urano atspalvis). Nereikia daug proto susirasti meilužę, tapti baikeriu, mesti darbą ar tiesiog iššūkį kažkam… Nuo to geriau nebus. Įtampa, kuri paprastai virpa žmoguje visu tuo laikotarpiu, tokiais būdais bus iškrauta tik laikinai. Tai kaip išgertuvės, po kurių vis tiek ateina pagirios… Tai, kad žmogus tuo laiku jaučia didžiulę įtampą (kai kam pradeda gesti net techninės priemonės ir elektronika), rodo, kad jis nėra įvaldęs savo vidinės energijos. Tas, kuris dirba su savimi, įtampą jaučia kitaip: jam ji gali tapti impulsu darbui ar kūrybai. Tas, kuris nedirba su savimi arba sukuria sau ir kitiems iliuziją, kad dirba, ją labai jaučia, todėl gali padaryti kvailystę, dėl kurios paskui gailėsis, arba beieškodamas įspūdžių prisišaukti aštrių pojūčių žmones kaip ir jis pats, arba įlipti į ne savo krypties mokymą ir pan. Tokiam žmogui patartina šiuo laikotarpiu praktikuoti jogą, kovos menus, kad būtų galimybė padirbėti su savo vidine energija ir ji negriautų vidaus. Prisirišusiesiems prie senų mentalinių programų, įvaizdžio ar neteisingai suprasto savo vaidmens galimi sunkūs įvykiai, patirtys, ekstremalūs išgyvenimai, ligos, fanatizmas.

Tranzitinio Urano trigonas su gimimo horoskopo Uranu per žmogaus gyvenimą įmanomas du kartus. Tai geros karmos išėjimo metas, todėl jeigu žmogus nusipelnęs, jis gauna netikėtų dovanų per laimingą „atsitiktinumą“. Tie, kurie dovanų nėra nusipelnę, nieko ir negauna. Tie, kurie gyvena kenkėjo gyvenimą, gali patirti įtampą, nemalonumus, gauti įspėjimą…

Pirmasis trigonas – apie 25–26 gyvenimo metus. Tad jeigu tuo laiku gaunate netikėtą pasiūlymą, ateina naujas žmogus ar gimsta idėja ateičiai, vadinasi, visa tai susiję su Jūsų gyvenimo ateitimi. Nepraleiskite to jokiu būdu ir vystykite toliau.

Antrasis trigonas – apie 54–55 gyvenimo metus. Be abejo, tai skamba kaip atlygis už Jūsų gyvenime sukurtą gėrį. Jeigu jį kūrėte, atlygis bus. Jeigu nekūrėte, jausite nepasitenkinimą ir nusivylimą…

Daugeliui sudėtingas laikotarpis tranzitinio Urano kvadratūra su gimimo horoskopo Uranu.

Ji taip pat per gyvenimą gali susidaryti du kartus.

Pirmoji kvadratūra – apie 19–21 gyvenimo metus (kiekvienam skirtingai, žr. efemeridėse). Tai įtampos, kurią daugelis priskiria studijoms ar kitiems jaunystės įvykiams, laikas, verčiantis tapti savarankiškam. Todėl sveika, kad vaikai tuo metu pradėtų gyventi atskirai, kad tas savarankiškumas išsiugdytų. Visi tuo laiku siekia „laisvės“ taip, kaip ją supranta. Iš čia – šalutiniai veiksniai ir įvykiai. Jokiu būdu nereikėtų, šovus į galvą, mesti mokslų, nes retas tada suvokia to, kas vyksta, gilumines priežastis. Jaunimui vertėtų pasakyti trumpai: nekvailiokite, nes galite susigadinti savo ateitį.

Antroji kvadratūra – apie 61–62 gyvenimo metus (kiekvienam skirtingai). Ji patikrina žmogaus išlaisvėjimo koeficientą, pagal kurį dėliojasi įvykiai ir būsenos. Todėl bus tų, kurie tuo metu jausis puikiai, patirs tai, apie ką kiti galėtų tik svajoti. Kai kas gali gauti sunkią traumą, patekti į avariją ar išgyventi ūmią netektį. Gali sušlubuoti nervų sistema. Tai rodytų persitempimą: būtina išlaisvėti, susimąstyti, dėl ko Jūs apskritai gyvenate. Jeigu pasakysite, kad dėl vaikų, atsakymas bus neteisingas, nes yra tikimybė, kad tada pradėsite jiems piršti savo rūpestį, iš tiesų tikėdamiesi gauti jo iš jų. Raskite mėgstamą užsiėmimą, atiduokite meilę savo artimiesiems be krislelio noro gauti jos atgal, pagalvokite apie Dievo vietą Jūsų gyvenime. Tai bus išeitis, padarysianti gyvenimą įdomesnį ir visavertiškesnį.

 

Neptūnas. Aplink Saulę jis apkeliauja per 165 Žemės metus. Tai labai lėta planeta. Daugeliui žmonių Neptūno poveikis foninis. Sąmonės neapibrėši, neapčiuopsi, nepauostysi. Vienų siekiai susivokti iliuziniai, kiti bando tai daryti iš tiesų. Šie skirtumai priklauso nuo žmogaus sampratos ir dvasinės struktūros. Neptūnas gali suteikti Šventosios Dvasios dovanų nusipelniusiesiems, tačiau nebylus liks nenusipelniusiųjų reikalavimams.

Svarbios tuo kontekstu tranzitinio Neptūno konjunkcijos su gimimo horoskopo planetomis. Jas Jums gali apskaičiuoti bet kuris astrologijos ragavęs žmogus.

Tranzitinio Neptūno sekstilis su gimimo horoskopo Neptūnu vyksta apie 2729 gyvenimo metus (kiekvienam skirtingai). Pamąstykite, kokių dovanų gavote ir ar apskritai gavote. Be abejo, reikia suprasti, kad Aukštosios jėgos nemėgsta tinginių, todėl jeigu laukėte dangiškųjų migdolų, nėra Jums už ką tų dovanų duoti… Laimi tie, kurie daro.

Tranzitinio Neptūno kvadratūra su gimimo horoskopo Neptūnu susidaro apie 4043 gyvenimo metus. Tai atsisveikinimo su iliuzijomis ir nerealiomis svajonėmis laikas. Viskas daroma, kad tai pamatytumėte. Turintiesiems nors ir neapčiuopiamą idėją, bet vidinius motyvus jai atsiveria galimybės ateities suvokimui.

Tranzitinio Neptūno trigonas su gimimo horoskopo Neptūnu vyksta apie 5457 gyvenimo metus. Jis sudaro sąlygas atsiverti Jūsų sąmonės lotosui. Viskas, kas vyksta tais metais, turi tą potekstę. Be abejo, Jūsų teisė pasinaudoti arba nepasinaudoti siunčiamomis galimybėmis ir ženklais.

 

Plutonas. Tai labai sudėtinga, daugiaplanė ir todėl, sakoma, ne iki galo ištirta planeta. Neištirta dėl to, kad joje, kaip sakyta, daugybė planų nuo žemiausiųjų, susijusių su bet kokiu Blogio energijos tiesioginiu, net brutaliu ir netiesioginiu (juodosios magijos formomis) panaudojimu, iki aukščiausiųjų, susijusių su Dievo valios nenuginčijamu ir sąmoningu pripažinimu savo valia ir visų savo ydų sudeginimu tos Valios ugnyje, ir dar daugiau tai žino tie, kam reikia žinoti…

Tad pirmoje gyvenimo pusėje Plutonas verčia pasirinkti, kurią energiją naudosite: griaunančiąją ar kuriančiąją. Žmogus su stipriu Plutonu – tai savotiškas atominis užtaisas arba tiesiog ugningas žmogus, tačiau svarbu, per ką jo ugnis pasireiškia. Jeigu per ydas, tokias kaip pyktis, agresija, kerštas, pavydas, savo valios primetimas, prievarta, ištvirkavimas ir pan., Plutono prasti tranzitai būtinai duoda į tai atsakymus, kurie, žinoma, žmogui labai nepatinka. Jeigu ugnis pasireiškia per Idėjos įgyvendinimą, gerus darbus ar tiesiog evoliuciją, žmogus gali atlikti žygdarbius.

Nors ir kaip būtų, žmogui su stipriu Plutonu, tiek geru, tiek prastu, būdingas magnetizmas, kuris traukia mases paskui jį. Taip buvo su visomis stipriomis istorinėmis asmenybėmis. Apie Plutoną fatalistinės krypties astrologo geriau neklausti – išgąsdins. Kai kurie prognostinės (vartotojiškos) krypties astrologai gali padaryti tą patį, nes jie dar nesuvokia Plutono gelmės ir jo galimų variacijų. Evoliucinės krypties astrologas tikrai turėtų padėti rasti atsakymus.

Plutoniškoms asmenybėms būtini kovos menai, atsipalaidavimo praktikos, kad mokytųsi transformuoti savo „atominę bombą“ viduje, o ne užspaustų ir išsviestų ją aplinkiniams. Ramios meditacijos ar maldos tokiems žmonėms kaip drambliui uogytė. Jie nori matyti savo darbo rezultatus.

Plutono kelias aplink Saulę tęsiasi 248 Žemės metus. Vadinasi, nedaug sulauksite savo gyvenime jo tikslių konjunkcijų su gimimo horoskopo planetomis, o tai labai svarbu. Jas ras astrologas. Šiuo atveju geriau, kad jis būtų evoliucinės krypties, nes kitaip galite sulaukti pritrenkiančių traktuočių.

Primename, kad Plutono aspektai paprastai žymi iš tiesų lemtingus įvykius, kurie, kaip Jums atrodo, nuo Jūsų net nepriklauso. Tad per gerus aspektus, jei teisingai („teisinga“ tai, kas atitinka kosminius, o ne žemiškuosius dėsnius; jie savaip sudėlioti Dešimtyje Dievo įsakymų) mokotės žemiškąsias pamokas, gausite to patvirtinimą įvykiais, siunčiamais žmonėmis ar kuo kitu. Jeigu pamokas mokotės neteisingai, pasigailėjimo nelaukite. Deja, Plutonas dažniausiai būna itin negailestingas. Jis žino, ką daro.

Tranzitinio Plutono sekstilis su gimimo horoskopo Plutonu vyksta apie 25–27 gyvenimo metus. Jo paaiškinimus jau turėjote suprasti iš to, kas pasakyta aukščiau.

Savotišką perversmų, krizių laikotarpį rodo tranzitinio Plutono kvadratūra su gimimo horoskopo Plutonu, vykstanti apie 36–38 gyvenimo metus. Jos poveikis, kaip sąmoningas skaitytojas turėjo suprasti, priklauso nuo žmogaus dvasinio įdirbio, sugebėjimo įvaldyti savo vidinę jėgą ir ją kryptingai panaudoti, kaip ir nuo jo Paskirties. Yra tų, kurie tuo metu patiria itin sunkias dvasines, o kai kas – net fizines kančias, turinčias nesąmoningą arba neteisingą veiksmą paversti sąmoningu ir teisingu veiksmu. Yra tų, kuriems tuo laiku ima atsiverti Paskirtis, juolab kad šis laikotarpis sutampa su Rahu grįžimu ir trečiojo Jupiterio ciklo pabaiga. Vadinasi, viduje formuojasi revoliucinė situacija, kai siela nebenori gyventi po senovei, o prisirišimai ir mentalinės programos tokios, kokios yra, nebegali toliau nuodyti kelio. Kuo daugiau prisirišimų, tuo sunkiau. Laimi tie, kurie nebijo rizikuoti ir tiesiog žengti tuščiomis rankomis į tuštumą. Tuos už teisingai priimtus sprendimus apdovanoja Dangus. Šiuo atveju neapsirinkama tik tuo atveju, jei atsiliepiama į vidinį Šauksmą, tačiau jeigu jį supainiojote su emocingu arba įsikalbėtu ambicijų šūkaliojimu, gana greitai gausite tuo įsitikinti.

Ar tikrai vykdote savo Paskirtį, ar tik taip įsivaizduojate, įrodo tranzitinio Plutono trigonas su gimimo horoskopo Plutonu. Aspektas susidaro apie 49–56 gyvenimo metus (gimusiesiems apie 2000 metus šis trigonas susidarys žymiai vėliau). Jeigu žmogus tuo metu nesunkiai mirė, vadinasi, savo gyvenimo darbus jis atliko.

Kas gyveno pagal Paskirtį, sulaukia viešo pripažinimo. Tokio žmogaus darbingumas dar labiau padidėja, kaip ir sąmoningumas. Jis kaip magnetas traukia kitus, uždega juos ir įkvepia. Vieni jo bijo, kiti nekenčia, tačiau negali negerbti. Pagarbą pelno jo darbai. Jeigu to reikia, kyla naujų idėjų ar užmojų, kurie turi tolimas perspektyvas. Tuo laiku gali gimti idėjų arba būti pradėti darbai, kurie bus prisimenami ir po žmogaus fizinės mirties. Tai ekspansijos laikas įvaldžiusiam savo energiją ir žinančiam savo vietą žmogui.

Tam, kuris darė ne tai, galimi stiprūs, bet jau sąmoningi posūkiai į asmenybės atsinaujinimą ar esminę transformaciją. Tuo laiku į tai pasukus būtinai ateina pagalba.

Neteisingai naudojančiam arba ne visiškai išnaudojančiam savo energijos potencialą žmogui galimos depresijos, ligos, kompleksų paūmėjimai ir t. t.